Efter grundskolan

Övergång till andra stadiet

Övergången till studier efter grundskolan sker efter att grundskolans lärokurs har slutförts. Med avgångsbetyg från grundskolan ansöker den unga till önskade studier på andra stadiet vid en yrkesläroanstalt eller gymnasieskola via den gemensamma ansökan på våren.

Elever som går ut grundskolan kan också i den gemensamma ansökan ansöka till utbildning som handleder för examensutbildning (HUX), utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA) eller linjer inom fritt bildningsarbete som riktar sig till läropliktiga vid folkhögskolor.

I årskurs 7–9 stöds övergången till andra stadiet redan från sjunde klass, då bland annat separata lektioner i elevhandledning inleds. Dessutom får eleverna i årskurs 8 och 9 både gruppbaserad, personlig och intensifierad personlig handledning gällande fortsatta studier. Handledningen för fortsatta studier betonas i årskurs 9 och efter behov i årskurs 8 med hjälp av intensifierad personlig handledning.

  • Varje niondeklassare som går ut grundskolan är skyldig att söka till och fortsätta i utbildning på andra stadiet, utbildning i övergångsskedet eller någon annan utbildning som omfattas av läroplikten.

    Utbildning på andra stadiet kan vara studentexamen eller yrkesexamen. Utbildning i övergångsskedet eller annan utbildning som omfattas av läroplikten kan vara till exempel grundläggande utbildning för vuxna, HUX-utbildning eller Folkhögskoleåret för läropliktiga-utbildningar som anordnas av folkhögskolor.

    Läroplikten utvidgades för att garantera alla unga en tillräcklig utbildning och goda möjligheter i arbetslivet. Målet är att öka utbildningen och kompetensen, minska skillnaderna i lärande, öka jämlikheten inom utbildningen, likabehandlingen och de ungas välbefinnande.

    Läroplikten upphör när den unga fyller 18 år eller när han eller hon dessförinnan avlägger examen på andra stadiet.

  • Studierna är avgiftsfria för läropliktiga studerande på andra stadiet fram tills att eleven fyller 20 år. Avgiftsfriheten omfatta läromaterial, arbetsredskap, arbetskläder och arbetsmaterial.

    Avgiftsfriheten omfattar inte utrustning för studielinjer som kräver speciellt intresse eller studiebesök, utflykter eller evenemang som inkluderar rimliga kostnader.

Mer information:

Ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen och gemensam ansökan på de finskspråkiga sidorna.
Situationer där den unga blir utan studieplats på de finskspråkiga sidorna.
Avbrytande av läroplikten på de finskspråkiga sidorna.

Vanliga frågor besvaras på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Navigatorns tjänster

Om du behöver hjälp med att söka studieplats eller jobb, kan du ta del av Navigatorns tjänster i Kervo. Navigatorn i Kervo erbjuder råd och coachning, till exempel hjälp med att skriva CV, söka bostad och söka studieplats och hobbyer.