Organisaatio ja toimialat

Kaupungin johtaminen jakautuu poliittiseen johtamiseen ja ammattijohtamiseen. Ylimmän johtamisen kokonaisuus koostuu valtuustosta, kaupunginhallituksesta sekä kaupunginjohtajasta.

Kaupungin organisaatio muodostuu neljästä toimialasta: kaupunginjohtajan esikunnasta, kaupunkitekniikasta, kasvatuksesta ja opetuksesta sekä vapaa-ajasta ja hyvinvoinnista. Toimialat jakautuvat edelleen vastuualueisiin, tehtäväalueisiin ja yksiköihin, joilla on omat vastuuhenkilöt.

Keravan kaupungin organisaatiokaavio

Tutustu kaupungin toimialoihin