Hankinnat

Näiltä sivuilta löydät tietoa keskitetyistä hankintapalveluista, tulevista hankinnoista ja hankintoja koskevasta päätöksenteosta.

Kaupunki julkaisee hankintalaissa säädetyn kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset Hilmassa, joka on julkinen hankintailmoituskanava. Tarjouskilpailuihin osallistutaan Tarjouspalvelu.fi-sivuston kautta. Myös kynnysarvon alittavat hankinnat julkaistaan Tarjouspalvelu.fi-sivustolla.

Siirry Hilman -sivuille.
Siirry Tarjouspalvelu.fi -sivustolle.

Hankintapalvelut

Keravan kaupungin hankintapalvelut on keskitetty kaupunginjohtajan esikunnan toimialalle. Hankintapalvelut toimivat konsultoivana asiantuntijaorganisaationa kaupungin eri toimialoille. Lisäksi hankintapalvelut vastaavat keskitetyistä tavara- ja palveluhankinnoista eli niin sanotuista yhteishankinnoista. 

Kaupungin erillishankinnat kilpailutetaan toimialojen toimeksiantoon perustuen tai toimialojen omien asiantuntijoiden toimesta. Urakat kilpailutetaan kaupunkitekniikan toimialan toimesta. Pienhankinnat kilpailutetaan pääsääntöisesti itsenäisesti toimialoilla.

Tarjouspyynnöt

Tarjoukset avoinna oleviin tarjouspyyntöihin tulee jättää tarjouspalveluportaalin kautta, johon voi rekisteröityä maksutta. Portaalissa on avoimesti esillä kaupungin kaikki avoinna olevat tarjouspyynnöt. Ohjeet rekisteröitymisestä löydät tarjouspalvelu-portaalista: tarjouspalvelu.fi

Sähköistä hankintajärjestelmää käytetään kaikissa kaupungin julkisissa hankinnoissa. Tarjoajia pyydetään seuraamaan portaalissa julkaistuja ilmoituksia ja tarjouspyyntöjä sekä niitä koskevia kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Tarjouspyyntöön tehdyistä muutoksista lähetetään tieto portaaliin rekisteröityneille tarjoajille, jotka ovat tutustuneet kyseistä tarjouspyyntöä koskeviin tarjousasiakirjoihin tai jättäneet tarjouksen.

Varmistathan, että yrityksesi sähköpostijärjestelmä vastaanottaa cloudia.fi-loppuisia sähköposteja, koska tarjousportaali on Cloudia-järjestelmän ylläpitämä.

Hankintakalenteri

Hankintakalenteriin on kerätty viimeisin tieto kaikista kaupungin tulevista hankinnoista eri toimialoilta.

Hankintapalveluiden yhteystiedot

Hankintapalvelut

Käyntiosoite: Kauppakaari 11, 04200 Kerava Postiosoite: Keravan kaupunki
Hallintopalveluiden vastuualue/Hankintapalvelut
PL 123, 04201 Kerava