Hankinnat

Näiltä sivuilta löydät tietoa keskitetyistä hankintapalveluista, tulevista hankinnoista ja hankintoja koskevasta päätöksenteosta.

Kaupunki julkaisee hankintalaissa säädetyn kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset Hilmassa, joka on julkinen hankintailmoituskanava. Siirry Hilman -sivuille.

Kynnysarvon alittavat hankinnat julkaistaan pääsääntöisesti pienhankinnoille tarkoitutussa kanavassa. Siirry pienhankintapalvelu.fi -sivustolle.

Hankintapalvelut

Keravan kaupungin hankintapalvelut ovat keskitetty kaupunginjohtajan esikunnan toimialan hallintopalveluiden vastuualueen alle 1.8.2020. Hankintapalvelut toimivat konsultoivana asiantuntijaorganisaationa kaupungin eri toimialoille. Lisäksi hankintapalvelut vastaavat keskitetyistä tavara- ja palveluhankinnoista eli ns. yhteishankinnoista. 

Kaupungin erillishankinnat kilpailutetaan toimialojen toimeksiantoon perustuen tai toimialojen omien asiantuntijoiden toimesta. Urakat kilpailutetaan kaupunkitekniikan toimialan toimesta. Pienhankinnat kilpailutetaan pääsääntöisesti itsenäisesti toimialoilla.

  • Tarjoukset avoinna oleviin tarjouspyyntöihin tulee jättää tarjouspalveluportaalin kautta, johon voi rekisteröityä maksutta. Portaalissa on avoimesti esillä kaupungin kaikki avoinna olevat tarjouspyynnöt. Ohjeet rekisteröitymisestä ovat tarjouspalvelu.fi-portaalissa. Siirry tarjouspalveluportaaliin (Cloudia.fi).

    Sähköistä hankintajärjestelmää käytetään kaikissa kaupungin julkisissa hankinnoissa. Tarjoajia pyydetään seuraamaan portaalissa julkaistuja ilmoituksia ja tarjouspyyntöjä sekä niitä koskevia kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Tarjouspyyntöön tehdyistä muutoksista lähetetään tieto portaaliin rekisteröityneille tarjoajille, jotka ovat tutustuneet kyseistä tarjouspyyntöä koskeviin tarjousasiakirjoihin tai jättäneet tarjouksen.

    Varmistathan, että yrityksesi sähköpostijärjestelmä vastaanottaa cloudia.fi-loppuisia sähköposteja, koska tarjousportaali on Cloudia-järjestelmän ylläpitämä.

Hankintapalveluiden yhteystiedot

Hankintapalvelut

Käyntiosoite: Kauppakaari 11, 04200 Kerava Postiosoite: Keravan kaupunki
Hallintopalveluiden vastuualue/Hankintapalvelut
PL 123, 04201 Kerava