Pysäköinti

Keravalla asukaspysäköinti on osoitettu ensisijaisesti kiinteistöjen omille tonteille. Pysäköinti on mahdollista myös lyhytaikaiseen pysäköintiin tarkoitetutuilla yleisillä pysäköintialueilla tai kadunvarsipaikoilla. Keravan keskustassa on mahdollista pysäköidä pysäköintilaitoksissa ja pysäköintialueilla.

Suuressa osassa yleisistä pysäköintipaikoista on voimassa pysäköinnin aikarajoitus ja velvollisuus pysäköinnin alkamisajankohdan selkeään ilmoittamiseen. Kävelykadulla, pihakadulla ja pysäköintikieltoalueella pysäköinti on sallittua vain erikseen merkityillä paikoilla.

Muistathan laittaa pysäköintikiekon näkyville autoosi sekä tarkistaa huolellisesti pysäköintipaikan aikarajoitukset!

Keskusta-alueella yleisten pysäköintipaikkojen sijainnit sekä osa aikarajoituksista löydät alla olevalta kartalta. Valitse karttatasoista näkyviin Kadut ja liikenne ja sen alavalikosta Pysäköintialueet. Kartalla näkyvien eri alueiden ja symbolien selitteet näkyvät karttapalvelussa oikeassa alakulmassa.

Liityntäpysäköinti

Liityntäpysäköinnin käyttö mahdollistaa omalla ajoneuvolla tehdyn matkan ja joukkoliikennematkan yhdistämisen yhdeksi matkaketjuksi.

Keravan aseman välittömässä läheisyydessä on liityntäpysäköintipaikkoja henkilöautoille ja polkupyörille. Henkilöautojen paikkamäärä on rajallinen, minkä vuoksi kannattaa suosia liityntämatkoilla polkupyörää, kimppakyytiä tai bussia.

Kuorma-autojen pysäköinti

Keravalla on viisi kuorma-autoille tarkoitettua yleistä pysäköintialuetta.

 • Suorannankatu: Lämpövoimalan vieressä
 • Kurkelankatu: Keravan areenan vieressä
 • Kytömaantie: Porvoontien risteyksen tuntumassa
 • Kannistonkatu: Teboilia vastapäätä
 • Saviontie: Pajukadun eteläpuolella

Pysäköintialueiden tarkemmat sijainnit löydät alla olevalta kartalta. Valitse karttatasoista näkyviin Kadut ja liikenne sekä sen alavalikosta Pysäköintialueet. Raskaan liikenteen pysäköintialueet näkyvät kartalla tumman sinisinä alueina.

Pysäköintialueille ei voi varata kiintiöpaikkoja, sillä alueet on tarkoitettu lyhytaikaiseen tai tilapäiseen pysäköintiin. Osalla pysäköintialueista on 24 tunnin aikarajoitus.

Ohjeita pysäköintiin

 • Pysäköinnin alkamisajankohdan ilmoitusvelvollisuus osoitetaan liikennemerkin lisäkilvellä, jossa on pysäköintikiekon kuva.

  Keskeistä on, että pysäköinnin alkamisaika on selkeästi ilmoitettu.

  • Saapumisajaksi on merkittävä pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti, siitä riippuen kumpi ajankohta on aikaisempi.
  • Alkamisajaksi voidaan merkitä myös täsmälleen se kellonaika, jona ajoneuvo pysäköidään.

  Riippumatta merkitsemistavasta, pysäköintiaika lasketaan kuitenkin alkavaksi seuraavasta puoli- tai tasatunnista, siitä riippuen kumpi ajankohta on aikaisempi.

  Pysäköinnin alkamisaika on ilmoitettava selkeästi havaittavalla tavalla tuulilasin sisäpuolella niin, että se on ulkoapäin luettavissa.

 • Mopo ja moottoripyörä ovat tieliikennelain mukaan ajoneuvoja, joten niitä koskevat tieliikennelain pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevat säännökset.

  Mopon saa pysäyttää ja pysäköidä jalkakäytävälle ja pyörätielle. Mopo on sijoitettava niin, ettei se kohtuuttomasti haittaa jalkakäytävällä ja pyörätiellä kulkemista. Moottoripyörää ei saa pysäköidä jalkakäytävälle tai pyörätielle.

  Pysäköintialueella moottoripyörää ei saa pysäköidä merkityn paikan viereen, jos ko. pysäköintialueella on pysäköintiruudut.

  Kun mopon tai moottoripyörän pysäköi kiekkopaikalle eli pysäköintialueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, niitä ei koske pysäköinnin alkamisajankohdan ilmoitusvelvollisuus. Pysäköinnin aikarajoitusta ei kuitenkaan saa ylittää.

  Tieliikennelain mukaan kevyitä nelipyöriä, kuten mopoautoja, koskee pysäköinnin alkamisajankohdan ilmoitusvelvollisuus.

 • Liikkumisesteisen pysäköintitunnus on henkilökohtainen. Liikkumisesteisen pysäköintitunnusta voi hakea Traficomin sähköisen Oma palvelu- sivujen kautta tai jättämällä hakemuksen Ajovarman palvelupisteeseen. Lähimmät Ajovarman palvelupisteet sijaitsevat Tuusulassa ja Järvenpäässä.

  Hae liikkumisesteiden pysäköintitunnusta (traficom.fi).
  Löydä lähin Ajovarman palvelupiste (ajovarma.fi).

  Ajoneuvon saa liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella pysäköidä:

  • alueelle, missä pysäköinti on liikennemerkein kielletty, haittaamatta ja estämättä muuta liikennettä
  • rajoitusta pidemmäksi aikaa sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu
  • liikennemerkin lisäkilvellä H12.7 (invalidin ajoneuvo) ilmoitetulle paikalle.

  Pysäköintilupa on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan, esimerkiksi autossa tuulilasin sisäpuolelle siten, että luvan etupuoli näkyy kokonaisuudessaan ulospäin.

  Liikkumisesteisen pysäköintitunnus ei oikeuta pysäköimään jalkakäytävälle, pyörätielle tai olemaan noudattamatta pysäyttäminen kielletty -liikennemerkkiä.

  Mikäli liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella on poikettu pysäyttämis- tai pysäköintikiellosta, on kysymyksessä pysäköintivirhe, josta voidaan määrätä pysäköintivirhemaksu.

Ota yhteyttä