Katuvalaistus

Katuvalaistuksesta vastaa tien omistaja. Katuverkon osalta katuvalojen ylläpidosta, parantamisesta ja uusimisesta huolehtii kaupunki. Keravalla katuvalaistuksen kunnossapidosta ja siihen liittyvästä vikapäivystyksestä vastaa Uudenmaan verkonrakennus Oy.

Katuvalot on ryhmitelty alueittain tietyn kokoisiksi katuvalopiireiksi. Kullakin piirillä on oma katuvalokeskuksensa, josta löytyvät piiriä koskevat ohjaustiedot. Ohjaustietojen mukaan lamput syttyvät ja sammuvat keskitetyn hämäräkytkimen ohjaamina.

Katuvaloja huolletaan ja korjataan säännöllisesti

Katuvalojen huoltokierros tehdään kolme kertaa vuodessa, ja kierrosten aikana vaihdetaan kaikki palaneet lamput. Rikkoutuneita valaisimia vaihdetaan myös huoltokierrosten ulkopuolella. Yksittäisiä lamppuja ei huoltokierrosten ulkopuolella vaihdeta kuin turvallisuuden kannalta kriittisiin paikkoihin.

Jos katuvalot palavat keskellä päivää tai kesällä, tehdään alueella huolto- ja korjaustöitä. Katuvalot on ryhmitelty alueittain tietyn kokoisiksi piireiksi ja huolto- ja korjaustöiden ajaksi valot kytketään päälle koko piirin alueella, jotta nähdään mitkä lamput ovat pimeänä.

Jos samalla alueella on useampi pimeä lamppu, on kyseessä yleensä kaapeli- tai sulakevika. Kaapelivikoja paikannetaan ja korjataan mahdollisuuksien mukaan. Joskus kaapelivian paikantaminen onnistuu vasta kun vian aiheuttama oikosulku polttaa sulaketta jatkuvasti.

Jos kaapelivian korjaaminen vaatii kaivamista, pystytään korjaustöitä tekemään maan jäätymiseen asti. Maan ollessa jäässä kaupunki pyrkii rajaamaan vika-alueen mahdollisimman pieneksi kytkentämuutosten avulla ennen korjaamista.

Ilmoita viasta puisto- ja katuvalaistuksessa

Kaupungilla on käytössä katuvalaistuksen vikailmoitusten tekoa varten verkkopalvelu, jonka kautta tehdyt vikailmoitukset tulevat käsittelyyn nopeammin.

Ilmoita verkkopalvelussa rikkoutuneesta lampusta tai valaisimesta, valaisinpylväästä tai -varresta, jalustasta tai muista katuvalaistuksen vioista sekä merkitse vikapaikan sijainti karttaa.

Sähköisku- tai hengenvaaratilanteessa tee ilmoitus aina soittamalla.

Kaupunkitekniikan vikapäivystys

Numero on käytössä vain klo 15.30-07 ja viikonloppuna vuorokauden ympäri. Tähän numeroon ei voi lähettää tekstiviestejä tai kuvamateriaalia. 040 318 4140