Gatubelysning

Vägens ägare ansvarar för gatubelysningen. I fråga om gatunätet ansvarar staden för att underhålla, förbättra och byta ut gatlyktorna. I Kervo ansvarar Eltel Networks Oy för underhåll av gatubelysning och tillhörande feljour.

Gatlyktorna är grupperade efter område i gatubelysningsdistrikt av en viss storlek. Varje distrikt har ett eget gatubelysningscenter, där styruppgifterna om distriktet finns. Lamporna tänds och släcks enligt styruppgifterna, styrda av en centraliserad skymningsbrytare.

Gatubelysningen servas och repareras regelbundet

Servicerundor för gatubelysningen görs tre gånger om året, och under rundorna byts alla trasiga lampor ut. Trasig gatubelysning byts också ut utanför servicerundorna. Utanför servicerundorna byts enskilda lampor ut endast på platser som är kritiska med tanke på säkerheten.

Om gatubelysningen är tänd mitt på dagen eller på sommaren, utförs underhålls- och reparationsarbeten i området. Gatubelysningen är grupperad efter område i kretsar av en viss storlek, och under underhålls- och reparationsarbeten tänds belysningen i hela kretsen för att se vilka lampor som inte lyser.

Om det finns flera trasiga lampor i samma område är det vanligtvis frågan om ett kabel- eller säkringsfel. Kabelfel lokaliseras och repareras i den mån det är möjligt. Ibland kan kabelfel lokaliseras först när kortslutningen orsakad av felet kontinuerligt bränner säkringen.

Om reparationen av kabelfelet kräver grävning kan reparationsarbeten utföras tills marken fryser. När marken är frusen försöker staden begränsa felområdet till ett minimum genom anslutningsändringar före reparationen.

Anmäl fel i park- och gatubelysning

Staden har en e-tjänst för felanmälan om gatubelysning. Felanmälningar som görs via tjänsten kommer snabbare för behandling.
I e-tjänsten kan du anmäla trasiga lampor, armar, lyktstolpar, underlag eller andra fel i gatubelysningen och markera felplatsen på kartan.

Vid elstötar eller livsfara ska du alltid anmäla felet per telefon.