Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakningen är en myndighetsuppgift som förutom av stadens parkeringsövervakare också utförs av polisen. Parkering övervakas i områden som ägs av staden och på privata räddningsvägar som genom fullmakt av fastigheterna.

Parkeringsövervakningen ser till att:

  • parkering sker endast på platser som är reserverade för parkering
  • parkeringsplatsspecifika parkeringstider inte överskrids
  • parkeringsplatserna används av dem som de är avsedda för
  • parkeringsplatserna används för det ändamål som de är avsedda för
  • parkeringen sker på det sätt som vägmärkena anger
  • bestämmelserna om parkering följs.

Förutom allmänna områden kan parkeringskontrollanterna också övervaka parkeringen på privata fastigheter på begäran av en representant för husbolaget, t.ex. disponenten. På privata fastigheter kan parkeringsövervakning också utföras privata parkeringsbolag.

Avgifter

Felparkeringsavgiften är 50 €. Om betalningen inte görs senast på förfallodagen, höjs beloppet med 14 €. En betalning som förfallit är direkt utsökbar.

Enligt lagen om parkeringsbot kan parkeringsbot föreläggas:

  • för överträdelse av förbud och begränsningar som gäller stannande, uppställning och parkering samt av bestämmelser om användning av parkeringsskiva
  • för överträdelse av de förbud och begränsningar som gäller onödig tomgångskörning med motordrivet fordon.

Begäran om omprövning

Om du anser att du har fått en obefogad felparkeringsavgift kan du göra en skriftlig begäran om omprövning av avgiften. Begäran om omprövning görs via HelgaPark, vars användning kräver fordonets registreringsnummer och felparkeringsavgiftens ärendenummer.

Du kan också hämta en blankett för begäran om omprövning på Sampola servicecenters kundtjänst. Den ifyllda blanketten för begäran om omprövning kan returneras till samma plats.

En begäran om omprövning förlänger inte betalningstiden för parkeringsboten, utan betalningen måste göras senast på förfallodagen även om omprövningsprocessen pågår. Om begäran om omprövning bifalles återbetalas det betalda beloppet till ett konto som anges av betalaren.