Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta on viranomaistehtävä, jota tekevät kaupungin pysäköinnintarkastajien lisäksi poliisi. Pysäköintiä valvotaan kaupungin omistamilla alueilla sekä kiinteistöjen valtuuttamana yksityisillä pelastusteillä.

Pysäköinninvalvonta huolehtii, että:

  • pysäköinti tapahtuu vain pysäköintiin varatuille paikoille
  • pysäköintipaikkakohtaisia pysäköintiaikoja ei ylitetä
  • pysäköintipaikat ovat niiden käytössä, joille ne on tarkoitettu
  • pysäköintipaikat ovat siinä käytössä, johon ne on tarkoitettu
  • pysäköinti tapahtuu liikennemerkkien osoittamalla tavalla
  • pysäköintiä koskevia määräyksiä noudatetaan.

Yleisten alueiden lisäksi pysäköinnintarkastajat voivat käydä valvomassa myös yksityisen kiinteistön alueella taloyhtiön edustajan, kuten isännöitsijän, pyynnöstä. Yksityisen kiinteistön alueella pysäköinninvalvontaa voi tehdä myös yksityinen pysäköinninvalvontayhtiö.

Maksut

Pysäköintivirhemaksu on 50 €. Mikäli maksua ei makseta eräpäivään mennessä, korotetaan summaa 14 €. Erääntynyt maksu on suoraan ulosottokelpoinen.

Pysäköintivirhemaksulain mukaan pysäköintivirhemaksu voidaan määrätä:

  • pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta
  • moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta.

Oikaisuvaatimus

Jos olet saanut mielestäsi aiheettoman pysäköintivirhemaksun, voit tehdä maksusta kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään HelgaParkissa, jonka käyttö vaatii ajoneuvon rekisteritunnuksen ja virhemaksun asiannumeron. 

Voit noutaa oikaisuvaatimuslomakkeen myös Sampolan palvelukeskuksen asiointipisteestä. Täytetyn oikaisuvaatimuslomakkeen voi palauttaa samaan paikkaan.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei pidennä parkkisakon maksuaikaa, vaan maksu tulee hoitaa eräpäivään mennessä myös siinä tapauksessa, että oikaisuvaatimusprosessi on kesken. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään, maksettu summa palautetaan maksajan ilmoittamalle tilille.

Ota yhteyttä