Katujen kunnossapito

Katujen kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Kunnossapidon tason määräytymisessä huomioidaan

 • kadun liikenteellinen merkitys
 • liikenteen määrä
 • säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset
 • vuorokaudenaika
 • eri liikennemuotojen tarpeet
 • terveellisyys
 • liikenneturvallisuus
 • liikenteen esteettömyys.

Kaupungin kunnossapitovastuulla ovat kunnalliseen katuverkkoon kuuluvat kadut. Katuja hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä (pdf). Korkeampaa laatua ja kiireellisimpiä toimia vaaditaan paikoissa, jotka ovat liikenteen kannalta tärkeimpiä.

Valtion maanteiden, katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta ja kehittämisestä vastaa Väylävirasto.

Väyläviraston vastuulla on kunnossapitää

 • Lahden moottoritie (Mt 4) E75
 • Lahdentie 140 (Vanha Lahdentie) sekä sen kevyen liikenteen väylä
 • Keravantie 148 (Kulloontie) sekä sen kevyen liikenteen väylä.

Maanteiden kunnossapidosta voit antaa palautta Väyläviraston ja Ely-keskuksen yhteisessä palauteväylä -palvelussa.

Voit antaa palautetta kaduista sekä katujen kunnossapidosta sähköisessä Asiointipalvelussa.

Ota yhteyttä