Katujen suunnittelu ja rakentaminen

Kaupunkielämän perusedellytyksiä luodaan ja pidetään yllä julkisen rakentamisen avulla. Nämä rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien suunnittelusta ja rakentamisesta sekä niihin liittyvistä viranomaistehtävistä vastaa Keravan kaupungin infrapalvelut. Katusuunnitelmat laaditaan omana työnä tai konsulttityönä. Katujen rakentaminen toteutetaan kaupungin omana työnä sekä ostopalveluna. Auto- ja konekalusto käyttäjineen on vuokrattu.

Katusuunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville jo luonnosvaiheessa, usein asemakaavaluonnoksen kanssa yhtaikaa, sekä varsinaisten katusuunnitelmien valmistuttua. Nähtävillä olevat katusuunnitelmat löytyvät kaupungin verkkosivuilta. Katusuunnitelmat vahvistaa tekninen lautakunta.

Katusuunnittelun lisäksi kaupunki vastaa vesihuollon ja taitorakenteiden, kuten siltojen ja tukimuurien, suunnittelusta.