Osoitteet ja nimistö

Osoitteet ja nimet ohjaavat oikeaan paikkaan. Nimet luovat myös paikalle identiteettiä sekä muistuttavat paikallishistoriasta.

Asuinalueet, kadut, puistot ja muut yleiset alueet saavat nimet asemakaavassa. Nimiä suunniteltaessa tavoitteena on, että annettavalla nimellä on vankka paikallishistoriallinen tai muu ympäristöön, usein ympäröivään luontoon, liittyvä yhteys. Jos alueella tarvitaan paljon nimiä, voidaan koko alueen nimistö luoda tietyn aihealueen sisältä.  

Osoitteet annetaan asemakaavassa vahvistuneiden katu- ja tienimien mukaan. Osoitenumerot annetaan tonteille kiinteistönmuodostuksen yhteydessä ja rakennuksille rakennusluvan hakuvaiheessa. Osoitenumero määräytyy siten, että tien alusta katsoen vasemmalla puolella ovat parilliset numerot ja oikealla puolella parittomat. 

Asemakaavamuutokset, tonttijaot, katujen rakentaminen sekä lisäksi myös muut syyt voivat aiheuttaa muutoksia katu- tai tienimiin tai osoitenumerointiin. Muuttuvat osoitteet ja katunimet otetaan käyttöön asemakaavan toteuttamisen etenemisen mukaan tai kun uudet kadut otetaan käyttöön. Kiinteistönomistajille kerrotaan osoitemuutoksista hyvissä ajoin ennen muutosten käyttöönottoa.

Osoitteiden merkitseminen

Kaupunki vastaa katujen ja teiden nimikylttien pystyttämisestä. Kadun tai muun liikenneväylän risteykseen tai liittymään ei saa pystyttää liikenneväylän nimeä tai väylän varrella olevaa kohdetta osoittavaa kylttiä ilman kaupungin lupaa. Maanteiden varrella noudatetaan kaupungin ja yksityisteiden nimikylttien sijoittamisessa Väyläviraston ohjeita.

Nimistötoimikunta päättää katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden nimistä

Nimistötoimikunta toimii tiiviissä yhteistyössä kaavoittajien kanssa, sillä nimistä päätetään lähes aina asemakaavan yhteydessä. Nimistötoimikunta käsittelee myös asukkailta tulevat nimistöesitykset.