Kaupungin kehittäminen

Kaupunkisuunnittelu ohjaa kaupungin kehitystä ja kehittämistä ennakoimalla tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia sekä vastaamalla tämän päivän tarpeisiin.

Kaupungin kehittäminen on käytännön tekoja, joiden avulla rakennetaan parempia ja kestävämpiä palveluita ja elinympäristöä. Kaupunkisuunnittelun toteuttamiseksi laaditaan yleis- ja asemakaavoja sekä puisto- ja katusuunnitelmia. Keravalla on koko kaupungin alueen kattava yleiskaava, jonka avulla ohjataan yksityiskohtaisempien asemakaavojen laatimista. Puisto- ja katusuunnitelmat tarkentavat osaltaan asemakaavoja.

Näiden oikeusvaikutteisten suunnitelmien lisäksi Keravalle laaditaan muita suunnitelmia, kuten palveluverkkosuunnitelma ja asuntopoliittinen ohjelma. Näiden asiakirjojen avulla luodaan tahtotilaa kaupungin kehittämisen painopisteistä sekä tulevista investoinneista. Nämä eri suunnittelun tasot muodostavat kokonaisuuden, joiden välityksellä kaupunkisuunnittelua pyritään ohjaamaan parhaaseen mahdolliseen suuntaan.

Hyvän kaupungin ominaisuuksia:

  • Asumisen vaihtoehtoja on erilaisiin elämäntilanteisiin ja mieltymyksiin.
  • Kaupunginosat ovat omaleimaisia ja elinvoimaisia, viihtyisiä ja turvallisia.
  • Palveluita, kuten kouluja, päiväkoteja ja liikuntapaikkoja, on eri puolella kaupunkia.
  • Virkistysalueet ovat lähellä ja luonto on monimuotoista.
  • Liikkuminen on sujuvaa ja turvallista kulkumuodosta riippumatta.
  • Asukkaiden on mahdollista tehdä kestäviä ja ympäristötietoisia valintoja.

Tutustu kaupungin kehittämiseen