Vahingonkorvaus kadulla sattuneesta vahingosta

Mikäli kaupunki on laiminlyönyt kunnossapitovelvollisuuksiaan, kaupunki on velvollinen korvaamaan yleisillä alueilla tapahtuneen vahingon, kuten liukastumisesta tai kaatumisesta aiheutuneet kulut.

Jokainen korvaushakemus käsitellään erikseen. Korvaushakemusta käsiteltäessä tarkistetaan:

  • tapahtumapaikka
  • vahinkoajankohta
  • olosuhteet
  • säätila.

Tarvittaessa korvauksen hakijalta pyydetään lisätietoja. Kipu- ja särkykorvauksesta sekä pysyvän haitan korvausvaatimuksesta pyydetään aina vakuutusyhtiön lausunto. Korvauspäätös lähetetään hakijalle kirjallisena.

Aineellisia vahinkoja kaupunki korvaa joko rahallisesti tai rikottuja rakenteita korjaamalla. Kaupunki ei korvaa vahinkoja ilman todistettuja kuluja eikä maksa etukäteen mahdollisesti syntyviä menoja.

Vahinkotapauksessa täytä oheinen vahingonkorvaushakemus huolellisesti ja toimita kaikki pyydetyt liitteet. Terveysasiakirjoja tai muita arkaluonteisia tietoja ei suositella lähettämään sähköpostitse.

Ota yhteyttä

Sattuneesta vahingosta on aina ilmoitettava välittömästi kaupunkitekniikan vikapäivystykseen sekä kaupunkitekniikka@kerava.fi

Kaupunkitekniikan vikapäivystys

Numero on käytössä vain klo 15.30-07 ja viikonloppuna vuorokauden ympäri. Tähän numeroon ei voi lähettää tekstiviestejä tai kuvamateriaalia. 040 318 4140