Kiinteistöjen kunnossapitovastuut katualueella

Kaupunki vastaa ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidosta. Kaupungille kuuluu myös kadun rakenteiden kunnossapito koko katualueella sekä kaikkien katualueella olevien istutusten ja muiden kuin alle kolme metriä leveiden tonttiin rajautuvien viherkaistojen puhtaanapito.

Kaupungin vastuiden lisäksi katujen kunnossapitoon kuuluu vastuita myös kiinteistön omistajille tai vuokralaisille ympäri vuoden.

Kiinteistöjen velvollisuus on:

  • huolehtia tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poistosta ja varastoinnista
  • huolehtia tontille johtavan kulkutien hoidosta
  • huolehtia katuojan ja sadevesikourun pitämisestä lumettomana ja jäättömänä
  • estää kattolumien putoaminen katualueelle
  • poistaa katolta pudonnut/pudotettu lumi katualueelta
  • poistaa postilaatikon edessä oleva lumi sekä vaarantava lumi kiinteistön laitteista, esimerkiksi aidasta.

Kiinteistöt eivät saa siirtää lunta tonteiltaan kaupungin haitaksi katu- tai puistoalueille, vaan lumelle tulee varata paikka omalta tontilta.

Tontin omistajalle tai vuokralaiselle kuuluu kunnossapitovastuita myös keväällä, kesällä ja syksyllä.

Kiinteistöjen vastuulla on myös:

  • keväinen hiekoitushiekkojen poistaminen tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä ja tontilta
  • tonttiliittymän kohdalla ojarummun avoinna pitäminen
  • roskien poistaminen ja kasvillisuuden siistinä pitäminen, esimerkiksi ruohon ja kasvuston leikkaaminen, enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan viherkaistan ja ojan alueella
  • huolehtia tontin rajalla olevan katuojan ja sadevesikourun puhdistamisesta.

Tutustu Kadut kuntoon -oppaaseen (pdf).

Vähennä katupölyä – älä käytä lehtipuhallinta hiekan poistoon

Vähiten pölyä nostattava keino hiekkojen poistamiseksi kaduilta ja pihoilta on pintojen kastelu ja hiekan poistaminen harjaamalla. Lopuksi pinnat kannattaa vielä ruiskuttaa puhtaaksi vedellä. Lehtipuhaltimen käyttö hiekkojen poistamiseen on kielletty, sillä niiden käyttö nostaa katupölyä ilmaan ja lisää pölyn aiheuttamia haittavaikutuksia. Vaikka et itse poista hiekkaa pihalta, voit kuitenkin vaikuttaa siihen, miten omassa taloyhtiössäsi hiekanpoisto hoidetaan. Jos taloyhtiössäsi poistetaan hiekkaa lehtipuhaltimella, ole yhteydessä huoltoyhtiöön. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen.

Ympäristökeskus voi tarvittaessa uhkasakon uhalla määrätä huoltoyhtiötä tai kiinteistöä lopettamaan lehtipuhaltimen käytön. Voit myös vaikuttaa taloyhtiön käyttämän hiekoitushiekan laatuun – suosi pestyä ja seulottua sepeliä.

Ota yhteyttä