Kesäkunnossapito

Katujen kesäkunnossapito hoidetaan Keravalla kaupungin omana työnä pois lukien asfaltointityöt, ajoratamerkinnät ja kaiteen korjaukset. Kesäkunnossapidon tarkoituksena on pitää katurakenteet ja päällyste liikenteen tarpeiden edellyttämässä käyttökunnossa.

Kesäkunnossapitotöihin kuuluu muun muassa seuraavia tehtäviä:

 • Kadun rikkoutuneen päällysteen korjaaminen tai uudelleen päällystäminen.
 • Sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja sorapäällysteisen kadun ajoradan pölyn sitominen.
 • Katualueella olevien korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden vastaavien laitteiden kunnossapito.
 • Ajoratamerkinnät.
 • Kesäharjaukset.
 • Reunakivien korjaukset.
 • Pientareiden niitto.
 • Reunapalteiden poisto.
 • Kadun kuivatusta palvelevien avo-ojien ja rumpujen auki pitäminen.
 • Pysäkkien ja tunneleiden puhtaanapito.
 • Katujen kevätsiivous on tasapainoilua katupölyn torjunnan ja yöpakkasten tuoman liukkauden välillä. Pahimmillaan katupölykausi on yleensä maalis- ja huhtikuussa, ja hiekoitushiekkojen poistaminen aloitetaan heti kun se on mahdollista vaarantamatta jalankulkijoiden turvallisuutta.

  Sään sallimissa rajoissa kaupunki pesee ja harjaa katuja imulakaisu- ja harjakoneiden avulla. Käytössä on aina kaikki kalusto ja henkilöstö. Suolaliuosta käytetään tarvittaessa sitomaan katupölyä ja ehkäisemään pölyämisen haittoja.

  Ensin hiekasta puhdistetaan bussireitit ja suuret valtaväylät, jotka pölyävät eniten ja aiheuttavat suurimmat haitat. Pölyä on paljon myös vilkasliikenteisillä alueilla, joissa liikkuu paljon ihmisiä ja liikennettä on enemmän. Puhdistustoimet keskitetään aluksi ensisijaisesti näille alueille, mutta kaupunki siivoaa kaikki kadut.

  Kokonaisuudessaan siivousurakka kestää arvion mukaan 4-6 viikkoa. Hiekanpoisto ei tapahdu hetkessä, koska jokainen katu puhdistetaan useaan kertaan. Ensiksi nostetaan karkea hiekka, sen jälkeen hieno hiekka ja lopuksi suurin osa kaduista pestään pölystä.

Ota yhteyttä