Yksityistiet

Yksityisteitä ovat tiekunnan tiet, sopimustiet ja omat tiet. Kaupunki voi mahdollisesti avustaa tien kunnossapidossa, jos tietä varten on perustettu tiekunta.

Maantiet ovat valtion ja asemakaava-alueen kadut kunnan ylläpitämiä teitä. Muut tiet ovat yksityisteitä, joiden tienpitäjiä ovat osakkaat.

Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen luokkaan: tiekunnan tiet, sopimustiet ja omat tiet. Tiekunnan teillä on olemassa oleva rasiteoikeus ja se on perustettu yksityistielain mukaisessa joko maanmittauslaitoksen tai tielautakunnan pitämässä toimituksessa. Sopimusteillä ei ole perustettua tiekuntaa ja käyttäjät sopivat tien hoidosta yhdessä. Omat tiet ovat kiinteistön omaa käyttöä varten.

Tiekunta tekee päätökset tien hoidosta, tiemaksuista ja muista tietä koskevista asioista tiekunnan vuosikokouksessa.
Tiekunnan teillä osakkaita ovat tien varrella olevien kiinteistöjen omistajat sekä tienkäyttäjät, jotka tiekunta on ottanut osakkaaksi. Osakkaat ovat velvollisia osallistumaan tienpitoon sen mukaisesti, millaisen hyödyn tie heille tuottavat.

Kaupunki voi mahdollisesti avustaa yksityistien kunnossapitoa, mikäli tietä varten on perustettu lain mukaan toimiva tiekunta.

Ota yhteyttä