Keravan kaupunki uudistaa yksityisteiden kunnossapidon avustuskäytäntöjä

Kaupunki irtisanoo nykyiset kunnossapitosopimukset ja määrittelee uudet avustusperiaatteet syksyllä 2023. Uudistuksen tarkoituksena on yhdenvertaisen ja lainmukaisen käytännön luominen.

Keravan kaupungin tekninen lautakunta on 28.3.2023 tehnyt periaatepäätöksen yksityis- ja sopimusteiden kunnossapitosopimusten irtisanomisesta.

-Päätös koskee kaikkia Keravan yksityis- ja sopimusteitä. Tarkoituksena on päivittää kaupungin yksityisteiden avustamisen käytännöt vastaamaan yksityistielakia, sekä yhdenvertaistaa avustusten myöntämisen periaatteita, selventää infrajohtaja Rainer Sirén.

Vuonna 2019 uudistetun yksityistielain mukaan kaupunki voi myöntää rahallista avustusta yksityistien kunnossapitoon tai ottaa kunnossapidon kokonaan tai osittain kaupungin suoritettavaksi, jos tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Lisäksi tiekuntaa sekä yksityistietä koskevien tietojen tulee olla ajantasaiset yksityistielain edellyttämällä tavalla yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Keravan kaupunki uudistaa yksityisteiden kunnossapidon avustuskäytännöt syksyllä 2023. Tällä hetkellä kaupunki avustaa yksityisteitä kunnossapitotöiden muodossa, mutta tulevaisuudessa tiekunnille myönnetään rahallista avustusta kaupungin määrittelemien periaatteiden mukaisesti.

Kaupunki järjestää uudistusta koskevan tiedotustilaisuuden kesällä 2023. Tilaisuuden tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan tarkemmin kevään 2023 aikana.

Nykyiset sopimukset irtisanotaan syksyllä 2023

Yhdenvertaisen ja lainmukaisen käytännön luomiseksi kaupunki irtisanoo nykyiset avustusmuotoiset yksityisteiden kunnossapitosopimukset syksyn 2023 aikana. Sopimusten irtisanomisaika on pääsääntöisesti kuusi kuukautta, minkä vuoksi kaupunki hoitaa yksityisteiden talvikunnossapidon aiempien vuosien tapaan talvella 2023–2024.

Kaupunki muodostaa uudet yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämisen edellytykset ja periaatteet syksyn 2023 aikana, minkä jälkeen tiekunnat voivat hakea avustusta uusien käytäntöjen mukaisesti.

Tiekuntien toimitettava tarvittavat asiakirjat irtisanomisajan tarkistamiseksi

Kaupunki pyytää tiekuntia toimittamaan kaupungille kopiot mahdollisista kunnossapitosopimuksista, kartoista, päätöksistä tai muista asiakirjoista, jotka liittyvät kaupungin suorittamaan yksityisteiden kunnossapitoon. Asiakirjojen toimittaminen on tärkeää, jotta kaupunki saa tietoonsa kaikki mahdolliset irtisanomisaikaan vaikuttavat seikat.

Pyydetyt asiakirjat tulee toimittaa kaupungille viimeistään 14.5.2023.

Asiakirjat voi toimittaa

  • sähköpostitse osoitteeseen kaupunkitekniikka@kerava.fi. Kirjoita viestin otsikoksi Yksityistieasia.
  • kirjekuoressa Sampolan palvelukeskukseen osoitteeseen Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava. Kirjoita kuoren päälle: Kaupunkitekniikan kirjaamo, yksityistieasia.

Tiekuntien on hyvä järjestäytyä hyvissä ajoin yksityistien kunnossapidon varmistamiseksi, sillä järjestäytyminen tulee tulevaisuudessa olemaan edellytys avustusten myöntämiselle. Lisätietoa ja ohjeita tiekunnan toiminnan käynnistämiseen saa Keravan kaupungin verkkosivuilta: Yksityistiet.

Lisätietoja aiheesta voi kysyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kaupunkitekniikka@kerava.fi.