Kehittäminen

 • Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on käynnissä nuorten syrjäytymistä, nuorisorikollisuutta ja jengiytymistä ennalta ehkäisevä Hyvinvointia peruskoulusta (HyPe) -hanke. Hankkeen tavoitteina on

  • luoda varhaisen puuttumisen toimintatapa lasten ja nuorten syrjäytymisen ja jengiytymisen ehkäisemiseen,
  • toteuttaa ryhmä- tai yksilötapaamisia oppilaiden hyvinvoinnin ja itsetunnon tukemiseksi,
  • kehittää ja vahvistaa koulujen turvallisuusosaamista ja turvallisuuskulttuuria sekä
  • vahvistaa perusopetuksen ja Ankkuritiimin yhteistyötä.

  Hankkeessa tehdään tiiviistä yhteistyötä Keravan nuorisopalveluiden JärKeNuori -hankkeen kanssa, jonka tavoitteena on nuorten jengiytymisen, väkivaltaisen käytöksen sekä rikollisuuden vähentäminen ja ehkäisy nuorisotyön keinoin.

  Hankkeen työntekijät eli HyPe-ohjaajat työskentelevät Keravan perusopetuksen kouluilla ja ovat koko perusopetuksen henkilöstön käytettävissä. Voit ottaa yhteyttä HyPe-ohjaajiin esimerkiksi seuraavanlaisissa asioissa:

  • Herää huoli oppilaan hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, esim. rikoksilla oireilu tai riski ajautua rikosmyönteiseen kaveripiiriin.
  • Epäily rikoksilla oireilusta haittaa oppilaan koulunkäyntiä.
  • Koulupäivän aikana tapahtuu konfliktitilanne, jota ei voida käsitellä Verson tai KiVan prosesseissa tai tilanteen jälkiseurantaan tarvitaan tukea. Erityisesti sellaiset tilanteet, joissa pohditaan rikoksen tunnusmerkkien täyttymistä.

  HyPe-ohjaajat esittäytyvät

  Oppilaat voivat ohjautua meille esimerkiksi rehtorin, oppilashuollon, luokanvalvojan, luokanopettajan tai koulun muun henkilöstön kautta. Työmme muokkautuu tarpeiden mukaan, joten meihin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.