Kouluun ilmoittautuminen

Tervetuloa kouluun Keravalla! Koulun aloittaminen on iso askel lapsen ja perheen elämässä. Koulutaipaleen aloittaminen herättää huoltajissa usein kysymyksiä. Saat lisätietoa koulun aloittamisesta huoltajille laaditusta oppaasta.

Koulutulokkaiden ensisijaisten lähikoulupäätösten tiedoksiantopäivä siirtyy

Koulutulokkaiden ensisijaisten koulupaikkojen valmistelussa tarvitaan odotettua enemmän aikaa. Tästä syystä koulutulokkaiden ensisijaisten päätösten tiedoksiantopäivä siirtyy. Päätökset pyritään antamaan tiedoksi huhtikuun loppuun mennessä.

Toissijainen haku ja musiikin painotettuun opetukseen haku avataan aiemmin ilmoitetun mukaisesti 20.3.–3.4.2023 klo 15.00 väliseksi ajaksi. Huoltajien koulutulokkaan Wilma-tunnukset muutetaan aktiivisiksi 20.3.2023. Sen jälkeen huoltaja voi täyttää Wilman ”Hakemukset ja päätökset” -kohdasta löytyvän sähköisen musiikin painotetun opetuksen hakulomakkeen tai koulutulokkaan toissijaisen koulupaikan hakulomakkeen. Paperiset hakulomakkeet voi tulostaa verkkosivulta. Siirry perusopetuksen lomakkeisiin.

Lähikoulupäätösten valmistelun aikana koulutulokkaiden huoltajille näkyy Wilmassa suunnittelutilanteen mukainen koulupaikka. Kaupungin osoittama oppilaan lähikoulu ilmoitetaan virallisella lähikoulusta annettavalla hallintopäätöksellä.

Aikataulumuutoksista huolimatta kaikki koulutulokkaat ehtivät hakemaan mukaan iltapäivätoimintaan. Iltapäivätoiminnan haku avautuu ensisijaisten päätösten tiedoksiannon jälkeen.

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Ensimmäisen luokan aloittavia oppilaita kutsutaan koulutulokkaiksi. Vuonna 2016 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2023. Keravalla asuville koulutulokkaille on jaettu ohjeet ilmoittautumista ja koulun aloittamista varten lapsen esiopetuspaikassa. Ohje on lähetetty huoltajille myös Wilmassa.

Keravalle kevään tai kesän 2023 aikana muuttava koulutulokas voidaan ilmoittaa kouluun, kun huoltajalla on tiedossa tuleva osoite ja muuttopäivä. Ilmoittautuminen tehdään muuttavan oppilaan lomakkeella, jonka voi täyttää Wilman etusivunäkymästä löytyvän ohjeen mukaisesti.

Muualla kuin Keravalla asuva oppilas voi hakea koulupaikkaa toissijaisen oppilaaksi ottamisen kautta. Koulutulokkaiden toissijaisten koulupaikkojen haku avautuu ensisijaisten koulupaikkojen tiedoksi antamisen jälkeen maaliskuussa.

Koulutulokkaiden huoltajille järjestettiin kaksi tilaisuutta, joissa annettiin lisätietoa kouluun ilmoittautumisesta ja koulussa opiskelusta:

1. Koulutulokasinfo järjestettiin Teams-tilaisuutena tiistaina 24.1. klo 18.00–19.00.
Tilaisuudessa esitetyt kysymykset vastauksineen (pdf).

2. Kysy koulusta-päivystys järjestettiin torstaina 2.2.2023 Keravan kirjastossa (2. krs, Onnila). Päivystykseen sai tulla joustavasti klo 14.00–18.00 välisenä aikana keskustelemaan koulun aloittamiseen liittyvistä asioista. Tilaisuudessa sai myös apua ilmoittautumislomakkeen täyttämiseen.

Pyrkiminen musiikin painotettuun opetukseen

Musiikin painotettua opetusta annetaan Sompion koulussa vuosiluokilla 1–9. Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella. Musiikin painotettuun opetukseen haetaan ilmoittautumalla soveltuvuuskokeeseen toissijaisen oppilaspaikan hakulomakkeella 20.3.–3.4.2023 klo 15.00 välisenä aikana. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Soveltuvuuskoe järjestetään Sompion koulussa 12.4.–18.4.2023. Soveltuvuuskoeaika ilmoitetaan huoltajille henkilökohtaisesti. Soveltuvuuskoe järjestetään, jos hakijoita on vähintään 18.

Musiikin painotettuun opetukseen järjestetään tarvittaessa uusintasoveltuvuuskoe. Oppilas voi osallistua uusintasoveltuvuuskokeeseen vain, jos hän on ollut varsinaisena koepäivänä sairaana. Hakijan on ennen uusintakoetta esitettävä
lääkärintodistus sairaudesta musiikin painotettua opetusta järjestävän koulun rehtorille. Uusintasoveltuvuuskokeet järjestetään 19.4.–25.4.2023.

Tieto soveltuvuuskokeen suorittamisesta annetaan huoltajalle 4.5.2023. Huoltajalla on yksi viikko aikaa ilmoittaa musiikin painotetun opetuksen oppilaspaikan  vastaanottamisesta eli vahvistaa oppilaspaikan vastaanottaminen. Huoltajien on vahvistettava paikka viimeistään 11.5.2023.

Musiikin painotettu opetus aloitetaan,  mikäli soveltuvuuskokeen hyväksytysti suorittaneita ja oppilaspaikkansa vahvistaneita oppilaita on vähintään 18. Musiikin painotetun opetuksen luokkaa ei perusteta, jos aloittavien oppilaiden määrä jää paikkojen vahvistamisvaiheen ja päätöksenteon jälkeen alle 18 oppilaan.

Myös muussa kunnassa kuin Keravalla asuvalle oppilaalle voi hakea paikkaa musiikin painotetusta opetuksesta. Ulkopaikkakuntalaisia voidaan ottaa vain, jos keravalaisia hyväksytysti soveltuvuuskokeen suorittaneita ja kriteerit täyttäviä
hakijoita ei ole riittävästi aloituspaikkoihin nähden. Paikkaa haetaan ilmoittautumalla soveltuvuuskokeeseen täyttämällä paperinen ilmoittautumislomake hakuaikana.

Erityisen tuen oppilaat

Mikäli oppilas tarvitsee opinnoissaan erityistä tukea, opetukseen ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijoihin.

Maahanmuuttajaoppilaat

Maahanmuuttajille, jotka eivät puhu suomea, annetaan perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistavaan opetukseen ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijaan. Siirry lukemaan lisää valmistavasta opetuksesta.

Koulutulokkaiden koulupaikkapäätökset

Koulutulokkaiden koulupaikkapäätöksistä ilmoitetaan huoltajan valinnan mukaan sähköisesti Wilmassa tai tieto postitetaan kotiin. Wilmassa päätökset löytyvät huoltajan etusivulta, kohdasta: Hakemukset ja päätökset. Päätökset ovat nähtävissä Wilmassa huhtikuun lopulla.