Kouluun ilmoittautuminen

Tervetuloa kouluun Keravalla! Koulun aloittaminen on iso askel lapsen ja perheen elämässä. Koulutaipaleen aloittaminen herättää huoltajissa usein kysymyksiä. Saat lisätietoa koulun aloittamisesta huoltajille laaditusta oppaasta.

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Ensimmäisen luokan aloittavia oppilaita kutsutaan koulutulokkaiksi. Vuonna 2016 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2023. Keravalla asuville koulutulokkaille jaetaan ohjeet ilmoittautumista ja koulun aloittamista varten lapsen esiopetuspaikassa. Ohje lähetetään huoltajille myös Wilmassa.

Koulutulokkaiden huoltajille järjestetään kaksi tilaisuutta, joissa saa lisätietoa kouluun ilmoittautumisesta ja koulussa opiskelusta:

1. Koulutulokasinfo järjestetään Teams-tilaisuutena tiistaina 24.1. klo 18.00 -19.00. Liity tilaisuuteen tästä Saman linkin kautta voi lähettää etukäteen kysymyksiä liittymällä tilaisuuteen ja kirjaamalla kysymyksen kohtaan ” Keskustelu “.

2. Kysy koulusta-päivystys järjestetään torstaina 2.2.2023 Keravan kirjastossa (2. krs, Onnila). Päivystykseen voi tulla joustavasti klo 14.00 -18.00 välisenä aikana keskustelemaan koulun aloittamiseen liittyvistä asioista. Tilaisuudessa saa myös apua ilmoittautumislomakkeen täyttämiseen.

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan sähköisesti Wilmassa. Kouluun ilmoittautuminen suomen- ja ruotsinkieliseen perusopetukseen tehdään 25.1.-8.2.2023 välisenä aikana.

Keravalle kevään tai kesän 2023 aikana muuttava koulutulokas voidaan ilmoittaa kouluun, kun huoltajalla on tiedossa tuleva osoite ja muuttopäivä. Ilmoittautuminen tehdään muuttavan oppilaan lomakkeella, jonka voi täyttää Wilman etusivunäkymästä löytyvän ohjeen mukaisesti.

Muualla kuin Keravalla asuva oppilas voi saada koulupaikan pääsääntöisesti toissijaisen oppilaaksi ottamisen kautta. Koulutulokkaiden toissijaisten koulupaikkojen haku avautuu ensisijaisten koulupaikkojen tiedoksi antamisen jälkeen maaliskuussa.

Pyrkiminen musiikin painotettuun opetukseen

Musiikin painotettua opetusta annetaan Sompion koulussa vuosiluokilla 1–9. Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella. Musiikin painotettuun opetukseen haetaan ilmoittautumalla soveltuvuuskokeeseen toissijaisen oppilaspaikan hakulomakkeella 20.3.- 3.4.2023 klo 15.00 välisenä aikana. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Soveltuvuuskoe järjestetään Sompion koulussa 12.4.-18.4.2023. Soveltuvuuskoeaika ilmoitetaan huoltajille henkilökohtaisesti. Soveltuvuuskoetta ei järjestetä, jos hakijoita on 18 tai vähemmän.

Musiikin painotettuun opetukseen järjestetään tarvittaessa uusintasoveltuvuuskoe. Oppilas voi osallistua uusintasoveltuvuuskokeeseen vain, jos hän on ollut varsinaisena koepäivänä sairaana. Hakijan on ennen uusintakoetta esitettävä
lääkärintodistus sairaudesta musiikin painotettua opetusta järjestävän koulun rehtorille. Uusintasoveltuvuuskokeet järjestetään 19.4.- 25.4.2023.

Tieto soveltuvuuskokeen suorittamisesta annetaan huoltajalle 4.5.2023. Huoltajalla on yksi viikko aikaa ilmoittaa musiikin painotetun opetuksen oppilaspaikan  vastaanottamisesta eli vahvistaa oppilaspaikan vastaanottaminen. Huoltajien on vahvistettava paikka viimeistään 11.5.2023.

Musiikin painotettu opetus aloitetaan,  mikäli soveltuvuuskokeen hyväksytysti suorittaneita ja oppilaspaikkansa vahvistaneita oppilaita on vähintään 18. 

Myös muussa kunnassa kuin Keravalla asuvalle oppilaalle voi hakea paikkaa musiikin painotetusta opetuksesta.

Ulkopaikkakuntalaisia voidaan ottaa vain, jos keravalaisia hyväksytysti soveltuvuuskokeen suorittaneita ja kriteerit täyttäviä
hakijoita ei ole riittävästi aloituspaikkoihin nähden. Paikkaa haetaan ilmoittautumalla soveltuvuuskokeeseen täyttämällä paperinen ilmoittautumislomake hakuaikana. Lomake löytyy Keravan internet-sivun kohdasta: asioi verkossa, kasvatuksen ja opetuksen asiointi, Perusopetuksen lomakkeet.

Erityisen tuen oppilaat

Mikäli oppilas tarvitsee opinnoissaan erityistä tukea, opetukseen ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijoihin.

Maahanmuuttajaoppilaat

Maahanmuuttajille, jotka eivät puhu suomea, annetaan perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistavaan opetukseen ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijaan. Siirry lukemaan lisää valmistavasta opetuksesta.

Koulutulokkaiden koulupaikkapäätökset

Koulutulokkaiden koulupaikkapäätöksistä ilmoitetaan huoltajan valinnan mukaan sähköisesti Wilmassa tai tieto postitetaan kotiin. Wilmassa päätökset löytyvät huoltajan etusivulta, kohdasta: Hakemukset ja päätökset. Päätökset ovat nähtävissä Wilmassa 20.3.2023 lähtien.