Kouluun ilmoittautuminen

Tervetuloa kouluun Keravalla! Koulun aloittaminen on iso askel lapsen ja perheen elämässä. Koulutaipaleen aloittaminen herättää huoltajissa usein kysymyksiä. Saat lisätietoa koulun aloittamisesta huoltajille laaditusta oppaasta.

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Ensimmäisen luokan aloittavia oppilaita kutsutaan koulutulokkaiksi. Vuonna 2017 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2024. Keravalla asuville koulutulokkaille jaetaan ohjeet ilmoittautumista ja koulun aloittamista varten lapsen esiopetuspaikassa. Ohje lähetetään huoltajille myös Wilmassa. Kouluun ilmoittautumisen aikataulu ilmoitetaan syksyn 2023 aikana.

Keravalle kevään tai kesän 2024 aikana muuttava koulutulokas voidaan ilmoittaa kouluun, kun huoltajalla on tiedossa tuleva osoite ja muuttopäivä. Ilmoittautuminen tehdään muuttavan oppilaan lomakkeella, jonka voi täyttää Wilman etusivunäkymästä löytyvän ohjeen mukaisesti.

Muualla kuin Keravalla asuva oppilas voi hakea koulupaikkaa toissijaisen oppilaaksi ottamisen kautta. Koulutulokkaiden toissijaisten koulupaikkojen haku avautuu ensisijaisten koulupaikkojen tiedoksi antamisen jälkeen maaliskuussa.

Koulutulokkaiden huoltajille järjestetään Koulutulokasinfo, jonka ajankohta tiedotetaan , jossa annettaan lisätietoa kouluun ilmoittautumisesta ja koulussa opiskelusta. Koulutulokasinfon ajankohta ilmoitetaan syksyn 2023 aikana.

Pyrkiminen musiikin painotettuun opetukseen

Musiikin painotettua opetusta annetaan Sompion koulussa vuosiluokilla 1–9. Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella. Musiikin painotettuun opetukseen haetaan ilmoittautumalla soveltuvuuskokeeseen toissijaisen oppilaspaikan hakulomakkeella syksyllä 2023 ilmoitettavan ajankohtana. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Soveltuvuuskoe järjestetään Sompion koulussa. Soveltuvuuskoeaika ilmoitetaan huoltajille henkilökohtaisesti. Soveltuvuuskoe järjestetään, jos hakijoita on vähintään 18.

Musiikin painotettuun opetukseen järjestetään tarvittaessa uusintasoveltuvuuskoe. Oppilas voi osallistua uusintasoveltuvuuskokeeseen vain, jos hän on ollut varsinaisena koepäivänä sairaana. Hakijan on ennen uusintakoetta esitettävä
lääkärintodistus sairaudesta musiikin painotettua opetusta järjestävän koulun rehtorille.

Tieto soveltuvuuskokeen suorittamisesta annetaan huoltajalle kevään 2024 aikana, tarkka ajankohtana. Huoltajalla on yksi viikko aikaa ilmoittaa musiikin painotetun opetuksen oppilaspaikan  vastaanottamisesta eli vahvistaa oppilaspaikan vastaanottaminen.

Musiikin painotettu opetus aloitetaan,  mikäli soveltuvuuskokeen hyväksytysti suorittaneita ja oppilaspaikkansa vahvistaneita oppilaita on vähintään 18. Musiikin painotetun opetuksen luokkaa ei perusteta, jos aloittavien oppilaiden määrä jää paikkojen vahvistamisvaiheen ja päätöksenteon jälkeen alle 18 oppilaan.

Myös muussa kunnassa kuin Keravalla asuvalle oppilaalle voi hakea paikkaa musiikin painotetusta opetuksesta. Ulkopaikkakuntalaisia voidaan ottaa vain, jos keravalaisia hyväksytysti soveltuvuuskokeen suorittaneita ja kriteerit täyttäviä
hakijoita ei ole riittävästi aloituspaikkoihin nähden. Paikkaa haetaan ilmoittautumalla soveltuvuuskokeeseen täyttämällä paperinen ilmoittautumislomake hakuaikana.

Erityisen tuen oppilaat

Jos kuntaan muuttava oppilas tarvitsee opinnoissaan erityistä tukea, opetukseen ilmoittaudutaan muuttavan oppilaan lomakkeella . Aiemmat erityisen tuen järjestämiseen liittyvät asiakirjat pyydetään oppilaan nykyisestä koulusta ja toimitetaan Keravan kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijoille.

Maahanmuuttajaoppilaat

Maahanmuuttajille, jotka eivät puhu suomea, annetaan perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistavaan opetukseen ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijaan. Siirry lukemaan lisää valmistavasta opetuksesta.