Kouluun ilmoittautuminen

Tervetuloa kouluun Keravalla! Koulun aloittaminen on iso askel lapsen ja perheen elämässä. Koulutaipaleen aloittaminen herättää huoltajissa usein kysymyksiä. Saat lisätietoa koulun aloittamisesta huoltajille laaditusta oppaasta.

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan 23.1.-11.2.2024

Ensimmäisen luokan aloittavia oppilaita kutsutaan koulutulokkaiksi. Vuonna 2017 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2024. Keravalla asuville koulutulokkaille jaetaan lapsen esiopetuspaikassa koulutulokasopas, josta löytyy ohjeet ilmoittautumisesta ja lisätietoa koulun aloittamisesta.

Keravalle kevään tai kesän 2024 aikana muuttava koulutulokas voidaan ilmoittaa kouluun, kun huoltajalla on tiedossa tuleva osoite ja muuttopäivä. Ilmoittautuminen tehdään muuttavan oppilaan lomakkeella, jonka voi täyttää Wilman etusivunäkymästä löytyvän ohjeen mukaisesti.

Muualla kuin Keravalla asuva oppilas voi hakea koulupaikkaa toissijaisen oppilaaksi ottamisen kautta. Koulutulokkaiden toissijaisten koulupaikkojen haku avautuu ensisijaisten koulupaikkojen tiedoksi antamisen jälkeen maaliskuussa. Muussa kunnassa asuvalle oppilaalle voi myös hakea paikkaa musiikin painotetusta opetuksesta. Lue lisää tämän sivun kohdasta “Pyrkiminen musiikin painotettuun opetukseen”.

Koulutulokkaiden huoltajille järjestetään kolme tilaisuutta, joissa saa lisätietoa kouluun ilmoittautumisesta:

 1. Koulutulokasinfo maanantaina 22.1.2024 klo 18.00 Teams-tilaisuutena. Pääset tilaisuuteen tästä linkistä
 2. Kysy koulusta-päivystys 30.1.2024 klo 14.00-18.00 Keravan kirjaston aulassa. Päivystyksessä voi kysyä lisätietoja ilmoittautumiseen tai koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Päivystyksessä saa myös apua sähköiseen koulun ilmoittautumiseen.
 3. Musiikkiluokkainfo Teamsissa tiistaina 12.3.2024 klo 18 alkaen. Tilaisuuden osallistumislinkki:  Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Musiikkiluokkainfon esitysmateriaaliin voi tutustua tästä .

Musiikkiluokan hakuohjeet löytyvät tämän verkkosivun kohdasta Pyrkiminen musiikin painotettuun opetukseen.

  Pyrkiminen musiikin painotettuun opetukseen

  Musiikin painotettua opetusta annetaan Sompion koulussa vuosiluokilla 1–9. Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella. Musiikin painotettuun opetukseen haetaan ilmoittautumalla soveltuvuuskokeeseen toissijaisen oppilaspaikan hakulomakkeella. Haku avautuu maaliskuussa, ensisijaisten lähikoulupäätösten julkaisemisen jälkeen.

  Musiikkiluokalle haetaan 20.3.-2.4.2024 klo 15.00 välisenä aikana. Myöhästyneitä hakemuksia ei voida huomioida. Musiikkiluokalle haetaan täyttämällä hakulomake Wilman “Hakemukset ja päätökset” kohdassa. Tulostettava paperilomake löytyy Keravan verkkosivulta

  Soveltuvuuskoe järjestetään Sompion koulussa. Soveltuvuuskoeaika ilmoitetaan musiikin painotettuun opetukseen hakijoiden huoltajille henkilökohtaisesti. Soveltuvuuskoe järjestetään, jos hakijoita on vähintään 18.

  Musiikin painotettuun opetukseen järjestetään tarvittaessa uusintasoveltuvuuskoe. Oppilas voi osallistua uusintasoveltuvuuskokeeseen vain, jos hän on ollut varsinaisena koepäivänä sairaana. Hakijan on ennen uusintakoetta esitettävä
  lääkärintodistus sairaudesta musiikin painotettua opetusta järjestävän koulun rehtorille.

  Tieto soveltuvuuskokeen suorittamisesta annetaan huoltajalle huhti-toukokuussa. Tiedon saatuaan huoltajalla on yksi viikko aikaa ilmoittaa musiikin painotetun opetuksen oppilaspaikan vastaanottamisesta eli vahvistaa oppilaspaikan vastaanottaminen.

  Musiikin painotettu opetus aloitetaan,  mikäli soveltuvuuskokeen hyväksytysti suorittaneita ja oppilaspaikkansa vahvistaneita oppilaita on vähintään 18. Musiikin painotetun opetuksen luokkaa ei perusteta, jos aloittavien oppilaiden määrä jää paikkojen vahvistamisvaiheen ja päätöksenteon jälkeen alle 18 oppilaan.

  Myös muussa kunnassa kuin Keravalla asuvalle oppilaalle voi hakea paikkaa musiikin painotetusta opetuksesta. Ulkopaikkakuntalainen oppilas voi saada paikan vain, jos keravalaisia hyväksytysti soveltuvuuskokeen suorittaneita ja kriteerit täyttäviä hakijoita ei ole riittävästi aloituspaikkoihin nähden. Paikkaa haetaan ilmoittautumalla soveltuvuuskokeeseen täyttämällä paperinen ilmoittautumislomake hakuaikana.

  Musiikkiluokkainfo järjestettiin Teams-tilaisuutena tiistaina 12.3.2024 klo 18.00 alkaen. Musiikkiluokkainfon esitysmateriaaliin voi tutustua tästä

  Musiikkiluokkainfossa kysyttiin seuraavat kysymykset:

  Kysymys 1: Mitä musiikkiluokalla olo tarkoittaa tuntijaon ja valinnaisten aineiden osalta 7.-9.luokalla (nykyisellä tuntijaolla)? Onko tällöinkin tai-tai-valinnainen sidottu musiikkiin? Miten tämä linkittyy painotuspolkuihin? Onko mahdollisuutta valita valinnainen A2-kieli, ja mikä tällöin tulee olemaan kokonaistuntimäärä? 

  Vastaus 1: Musiikkiluokalla opiskelu vaikuttaa tuntijaon osalta käsityöhön, eli 7. luokalla sitä on yksi tunti vähemmän. Tämän tilalla musaluokkalaisilla on yksi tunti painotettua musiikkia 7. luokan normaalin kahden musiikkitunnin lisäksi. 8. ja 9. luokkien valinnaisissa musiikkiluokka näkyy niin, että musiikki on automaattisesti taide- ja taitoaineen pitkä valinnainen (musaluokalla oma ryhmä). Lisäksi toinen lyhytvalinnaisista on musiikin kurssi, huolimatta siitä, minkä painotuspolun oppilas on valinnut. Eli painotuspolusta musiikkiluokkalaiselle toteutuu 8. ja 9. luokalla painotuspolun pitkä valinnainen ja yksi lyhytvalinnainen.

  4. luokalla alkavaa A2-kielen opiskelua jatketaan yläkoulussa. Vielä 7. luokalla A2-kieli lisää viikkotuntimäärää 2h/vk. Kielen voi 8. ja 9. luokilla sisällyttää painotuspolun pitkäksi valinnaisaineeksi, jolloin A2-kielen opiskelu ei lisää enää kokonaistuntimäärää. Kielen voi myös valita edelleen ylimääräisenä, jolloin painotuspolusta valitaan täysi määrä valintoja, ja A2-kieli lisää viikkotuntimäärää 2h/vk.

  Kysymys 2: Miten ja milloin tapahtuu musiikkiluokalle haku, jos oppilas haluaa vaihtaa tavalliselta luokalta musiikkiluokalle? Vastaus 2:  Jos musiikkiluokille vapautuu paikkoja, Kasvatus- ja opetustoimi lähettää kevään aikana viestin huoltajille, jossa kerrotaan miten paikkaa voi hakea. Vuosittain paikkoja vapautuu musiikkiluokilla satunnaisesti joillain luokka-asteilla.                                                               

  Kysymys 3: Kun vaihtaa yläkouluun, jatkuuko musiikkiluokka automaattisesti? Vastaus 3: Musiikkiluokka siirtyy luokkana automaattisesti alakoulusta Sompion yläkouluun. Musiikkiluokkapaikkaa ei tarvitse siis hakea uudelleen yläkouluun siirryttäessä.

    Erityisen tuen oppilaat

    Jos kuntaan muuttava oppilas tarvitsee opinnoissaan erityistä tukea, opetukseen ilmoittaudutaan muuttavan oppilaan lomakkeella . Aiemmat erityisen tuen järjestämiseen liittyvät asiakirjat pyydetään oppilaan nykyisestä koulusta ja toimitetaan Keravan kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijoille.

    Maahanmuuttajaoppilaat

    Maahanmuuttajille, jotka eivät puhu suomea, annetaan perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistavaan opetukseen ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijaan. Siirry lukemaan lisää valmistavasta opetuksesta.