Maahanmuuttajien opetus

Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan oppilaille, joiden suomen kielen taito ei vielä ole riittävä perusopetuksen luokassa opiskelemiseen. Valmistavan opetuksen tavoitteena on oppia suomea ja kotoutua Keravalle. Valmistavaa opetusta annetaan noin yhden vuoden ajan, jonka aikana opiskellaan pääosin suomen kieltä.

Opetuksen järjestämistapa valitaan iän mukaan

Opetuksen järjestämistapa vaihtelee oppilaan iän mukaisesti. Oppilaalle tarjotaan joko inklusiivista valmistavaa opetusta tai valmistavan opetuksen ryhmämuotoista opiskelua.

Inklusiivinen valmistava opetus

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille annetaan valmistavaa opetusta oppilaalle osoitetussa lähikoulussa. Kesken lukuvuoden Keravalle muuttava 1.–2.-luokkalaisen ikäinen oppilas voidaan sijoittaa myös ryhmämuotoiseen valmistavaan opetukseen, jos sen katsotaan olevan oppilaan suomen kielen oppimista paremmin tukeva ratkaisu.

Valmistavan opetuksen ryhmä

3.–9.-luokkalaiset oppilaat opiskelevat valmistavan opetuksen ryhmässä. Valmistavan opetuksen aikana oppilaat opiskelevat myös suomenkielisissä opetusryhmissä.

Lapsen ilmoittaminen valmistavaan opetukseen

Ilmoita lapsi valmistavaan opetukseen ottamalla yhteyttä kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijaan. Valmistavan opetuksen lomakkeet löydät täältä.

Suomi toisena kielenä opetus

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa on erilaisia oppimääriä. Oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää (S2), jos hänen äidinkielensä ei ole suomi tai hänellä on monikielinen tausta. Paluumuuttajaoppilaat ja kaksikielisten perheiden lapset, joiden virallinen äidinkieli on suomi, voivat tarvittaessa opiskella suomea toisena kielenä.

Oppimäärän valinta perustuu aina oppilaan tarpeisiin, jonka arvioivat opettajat. Kun selvitetään oppimäärän tarvetta, huomioidaan seuraavat asiat:

  • oppilaan suomen kielen taidossa on puutteita jollakin kielitaidon alueella, joita ovat puhuminen, lukeminen, kuullun ymmärtäminen, kirjoittaminen, rakenne ja sanasto
  • oppilaan suomen kielen taito ei vielä riitä yhdenvertaiseen koulussa osallistumiseen
  • oppilaan suomen kielen taito ei vielä riitä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun

Oppimäärän valinnasta päättää huoltaja kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Valintaa voidaan muuttaa koko perusopetuksen ajan.

S2-opetusta annetaan joko erillisessä S2-ryhmässä tai eriytettynä suomen kieli ja kirjallisuus ryhmässä. S2-oppimäärän opiskelu ei lisää oppilaan työjärjestyksen tuntimäärää.

S2-opetuksen keskeinen tavoite on, että oppilas saavuttaa perusopetuksen loppuun mennessä mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Oppilas opiskelee S2-oppimäärän mukaisesti, kunnes oppilaan taidot riittävät suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun. Myös suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan opiskeleva oppilas voi siirtyä opiskelemaan S2-oppimäärän mukaisesti, jos siihen on tarve.

S2-oppimäärä muutetaan suomen kieli ja kirjallisuusoppimääräksi, kun oppilaan suomen kielen taito on riittävä sen opiskeluun.

Oman äidinkielen opetus

Maahanmuuttajataustaiset oppilaat voivat saada oman äidinkielen opetusta, mikäli opetusta on päätetty järjestää kyseisessä äidinkielessä. Ryhmän aloituskoko on kymmenen oppilasta. Oman äidinkielen opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta opetukseen ilmoittautumisen jälkeen oppilaan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille.

Opetukseen voivat osallistua

  • oppilaat, joille kyseinen kieli on äidinkieli tai kotikieli
  • suomalaiset paluumuuttajaoppilaat ja ulkomailta adoptoidut lapset voivat osallistua maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen ryhmiin ylläpitääkseen ulkomailla opittua vieraan kielen taitoaan

Opetusta annetaan kaksi oppituntia viikossa. Opetus tapahtuu iltapäivisin koulutuntien jälkeen. Opetus on oppilaalle maksutonta. Huoltaja vastaa mahdollisista kuljetuksista ja matkakustannuksista.

Lisätietoja oman äidinkielen opetuksesta

Perusopetuksen asiakaspalvelu

Kiireellisissä asioissa suosittelemme soittamaan. Ota yhteyttä sähköpostitse kiireettömissä asioissa. 040 318 2828 opetus@kerava.fi