Koulumatkat ja kuljetukset

1–2. luokkalainen oppilas saa maksuttoman koulukuljetuksen, mikäli koulumatka hänelle osoitettuun lähikouluun on yli kolme kilometriä.

3–9. luokan oppilas saa maksuttoman koulukuljetuksen, mikäli koulumatka lähikouluun on yli viisi kilometriä. Erityistapauksissa koulukuljetuksen tarve harkitaan yksilöllisesti.

Koulumatkaetuuden hakeminen

Koulukuljetusta haetaan Wilmassa sähköisellä hakemuksella kohdassa: Hakemukset ja päätökset, tee uusi hakemus. Siirry Wilmaan.

Mikäli Wilman hakemuksen täyttäminen ei ole mahdollista, voit toimittaa koulukuljetushakemuksen oppilaan koulun rehtorille tai Keravan asiointipisteeseen. Siirry lomakkeisiin.

Tietosuojasyistä hakemuksen liitteitä ei voi toimittaa Wilmassa, vaan liitteet tulee toimittaa postitse osoitteeseen:

Keravan kaupunki / kasvatuksen ja opetuksen toimiala
PL 123, Kauppakaari 11 04201 Kerava

Lisätietoja

Tarkemmat periaatteet koulukuljetuksista voit lukea koulukuljetusoppaasta. Avaa pdf-muotoinen opas.