Anmälan till skolan

Välkommen till skolan i Kervo! Att börja skolan är ett stort steg i barnets och familjens liv. Skolstarten väcker ofta frågor hos vårdnadshavarna. Du får information om skolstarten i en handbok som tagits fram för vårdnadshavare. Handbok finns på de finskspråkiga sidorna.

Anmälan till första klass

Elever som börjar i första klass kallas för nybörjare i skolan. Nybörjare i skolan som är bosatta i Kervo får anvisningar per post om hur man anmäler sig och börjar i skolan. Anvisningen skickas till vårdnadshavarna även via Wilma. Anmälan till första klass i grundskolan görs elektroniskt via Wilma.

Läroplikten för barn födda 2016 börjar hösten 2023. I Kervo görs skolanmälan till grundläggande utbildning på finska och svenska och till lämplighetsprovet för musikklass i februari.

En nybörjare i skolan som flyttar till Kervo under våren eller sommaren 2023 kan anmälas till skolan när vårdnadshavaren känner till den kommande adressen och flyttdatumet. Anmälan görs med hjälp av blanketten för flyttande elever, som kan fyllas i enligt anvisningarna på Wilmas förstasida.

En elev som bor någon annanstans än i Kervo kan få en plats i skolan i regel via den sekundära elevantagningen. Ansökan för sekundära skolplatser för nybörjare i skolan öppnas efter att de primära skolplatserna delgivits i mitten av april.

Elever med särskilt stöd

Om eleven behöver särskilt stöd i sina studier, ska anmälan till undervisningen göras genom att kontakta de sakkunniga inom stöd för växande och lärande.

Invandrarelever

Invandrare som inte talar finska ges förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen. Anmälan till förberedande undervisning görs genom att kontakta en sakkunnig inom fostran och undervisning. Läs mer om undervisning för invandrare.

Beslut om skolplats för nybörjare i skolan

Information om beslut om skolplatser för nybörjare i skolan meddelas efter vårdnadshavarens val antingen elektroniskt via Wilma eller per post. I Wilma finns besluten på vårdnadshavarens förstasida, under Ansökningar och beslut. Besluten kan ses senast i mitten av april.