Grundläggande utbildning på svenska

Svenskspråkig grundläggande utbildning ges i årskurs 1–6 i Svenskbacka skola.

Grundläggande utbildning på svenska för årskurserna 7–9 ordnas efter vårdnadshavarens val antingen i Helsinge skola i Vanda eller i Kungsvägens skola i Sibbo.