Svenskbacka skola

Svenskbacka skola är en svensk språkskola, en så kallad kielisaarekekoulu, i stadsmiljö.

 • Svenskbacka skola är en svensk språkskola, en så kallad kielisaarekekoulu, i stadsmiljö. Skolan har startat sin verksamhet 2011. Skolan tillhör språkönätverket, vilket omfattar svenskspråkiga skolor i enspråkigt finska kommuner.

  Inlärningsmiljön skall ge verktyg för eleven att ställa upp egna mål och utvärdera sin egen verksamhet.

  Eleven ges möjlighet att delta i uppbyggande och utveckling av sin egen pedagogiska miljö. Skolans atmosfär är öppen, uppmuntrande, lugn och positiv.

  Svenskbacka skola skall via undervisning och uppfostran uppmuntra, motivera, stödja och förstärka elevens identitet. Inlärningsmiljön skall väcka elevens nyfikenhet.

  Eleven bör ha en svensk eller tvåspråkig bakgrund (daghem och förskola på svenska) eller tillräcklig språkbadsbakgrund (åtminstone förskola).

  Eleverna får undervisning i modersmålsinriktad finska från årskurs 1. Eleverna läser engelska från årskurs 3 och har möjlighet att välja ett A2-språk från årskurs 4 (tyska, franska, ryska). Undervisningen i A2-språk sker i blandade grupper utanför den egna skolan.

  Svenskbacka skola har eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1 och 2.

 • I Kervos grundskolor följs skolans ordningsregler och gällande lagstiftning.

  Läs ordningsreglerna.

 • Svenskbacka skola har en aktiv Hem och skola förening.

  Gå till Hem och förenings webbsidan för mer information.

Skolans adress

Svenskbacka skola

Käyntiosoite: Taimikatu 6
04260 Kervo

Kontakt

Lärare

Hälsovårdare

Kontaktuppgifter till hälsovårdaren (vakehyva.fi).

Övrig personal

Eftermiddagsverksamhet

ordnas på skolan under skoldagar kl.12.30-16 040 318 4355