Svenskbacka skola

Svenskbacka skola är en svensk skola, en så kallad språköskola, som verkar i en enspråkigt finsk kommun. Språköskolan följer den svenska läroplanen på samma sätt som andra svenskspråkiga skolor i landet.

I en språköskola är det svenska språket och kulturen viktig. Skolan jobbar både kunskaps- och språkutvecklande. Målet är att våra elever ska behärska svenska till den grad att de känner sig delaktiga i den finländska och nordiska gemenskapen.

För att nå detta mål är det viktigt att även hemmet stöder språkutvecklingen och att eleven har förutsättningar att ta till sig ny kunskap, då undervisningen sker på svenska.

 • Svenskbacka skola är en svensk skola, en så kallad språköskola, som verkar i en enspråkigt finsk kommun. Skolan har startat sin verksamhet 2011. Skolan tillhör språkönätverket, vilket omfattar 15 svenskspråkiga skolor i enspråkigt finska kommuner.

  Språköskolan följer den svenska läroplanen på samma sätt som andra svenskspråkiga skolor i landet. I en språköskola är det svenska språket och kulturen viktig. Skolan jobbar både kunskaps- och språkutvecklande. Målet är att våra elever ska behärska svenska till den grad att de känner sig delaktiga i den finländska och nordiska gemenskapen. Vi strävar också efter att skolans atmosfär ska upplevas öppen, uppmuntrande, lugn och positiv.

  Svenskbacka skola skall via undervisning och uppfostran uppmuntra, motivera, stödja och förstärka elevens identitet. Inlärningsmiljön skall väcka elevens nyfikenhet. För att nå detta mål är det viktigt att även hemmet stöder språkutvecklingen och att eleven har förutsättningar att ta till sig ny kunskap, då undervisningen sker på svenska. Eleven bör ha en svensk eller tvåspråkig bakgrund (daghem och förskola på svenska).

  Eleverna får undervisning i modersmålsinriktad finska från årskurs 1. Eleverna läser engelska från årskurs 3 och har möjlighet att välja ett A2-språk från årskurs 4 (tyska, franska, ryska). Undervisningen i A2-språk sker i blandade grupper utanför den egna skolan.

  Svenskbacka skola har eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1 och 2.

 • I Kervos grundskolor följs skolans ordningsregler och gällande lagstiftning.

  Läs ordningsreglerna.

 • Svenskbacka skola har en aktiv Hem och skola förening.

  Gå till Hem och förenings webbsidan för mer information.

Skolans adress

Svenskbacka skola

Käyntiosoite: Taimikatu 6
04260 Kervo

Kontakt

Lärare

Hälsovårdare

Kontaktuppgifter till hälsovårdaren (vakehyva.fi).

Övrig personal

Eftermiddagsverksamhet

ordnas på skolan under skoldagar kl.12.30-16 040 318 4355