Ahjon koulu

Ahjon koulu on noin 200 oppilaan alakoulu, jossa on kymmenen yleisopetuksen luokkaa.

 • Ahjon koulu on noin 200 oppilaan alakoulu, jossa on kymmenen yleisopetuksen luokkaa. Ahjon koulun toiminta pohjautuu välittämisen kulttuuriin, joka tarjoaa kehittymisen ja oppimisen mahdollisuuden kaikille. Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Kiireettömyydellä luodaan ilmapiiriä, jossa on aikaa ja tilaa kohdata oppilaita ja kollegoita.

  Kannustava ja arvostava ilmapiiri

  Oppilasta kannustetaan, kuunnellaan, arvostetaan ja hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnista välitetään. Oppilasta ohjataan suhtautumaan reilusta ja arvostavasti koulutovereihin ja koulun aikuisiin.

  Oppilasta ohjataan sääntöjen noudattamiseen, työn ja työrauhan kunnioittamiseen sekä sovituista tehtävistä huolehtimiseen. Kiusaamista, väkivaltaa tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi.

  Oppilaat pääsevät vaikuttamaan koulun toimintaan

  Oppilasta ohjataan kasvamaan aktiiviseksi ja vastuulliseksi. Oppilaan vastuuta omasta tekemisestä korostetaan. Pikkuparlamentin kautta kaikilla oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa koulun kehittämiseen ja yhteiseen suunnitteluun.

  Kummitoiminta opettaa toisista huolehtimista ja tutustuttaa oppilaita toisiinsa yli luokkarajojen. Kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta vahvistetaan ja oppilaita ohjataan kestävän elämäntavan omaksumiseen, joka säästää energiaa ja luonnonvaroja.

  Oppilaat osallistuvat oman kehitystasonsa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

  Oppiminen on vuorovaikutteista

  Ahjon koulussa opitaan vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten kanssa. Koulutyössä hyödynnetään erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä.

  Oppilaille luodaan mahdollisuuksia projektimaiseen työskentelyyn, kokonaisuuksien opiskeluun ja ilmiöoppimiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään edistämään vuorovaikutusta sekä työskentelyn moniaistisuutta ja monikanavaisuutta. Toiminnallisuutta pyritään lisäämään jokaiseen koulupäivään.

  Koulu työskentelee yhdessä huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyössä lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus.

  Ahjon koulun 2A-luokkalaisia keppijumppaamassa Tiia Peltosen johdolla.
 • Syyskuu

  • Read Hour 8.9.
  • Syvikset 21.9.
  • Kodin ja koulun päivä 29.9.

  Lokakuu

  • Yhteisöllinen luovuusrata 5.-6.10.
  • Koulukuvaus 12.-13.10.
  • Satupäivä 13.10.
  • Syvikset 24.10.

  Marraskuu

  • Syvikset 22.11.
  • Taidenäyttelyviikko – näyttelyilta vanhemmille 30.11.

  Joulukuu

  • Lukupikkujoulut 1.12.
 • Keravan perusopetuksen kouluissa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

  Lue järjestyssäännöt.

 • Koti- ja kouluyhdistyksen tarkoituksena on edistää oppilaiden, vanhempien, lasten, päiväkodin ja koulun välistä yhteistoimintaa. Yhdistyksen jäseniä ovat automaattisesti kaikki koulun ja päiväkodin perheet. Emme kerää jäsenmaksuja vaan yhdistys toimii ainoastaan vapaaehtoisten kannatusmaksujen ja rahoitusten varassa.

  Vanhempainyhdistyksen vuosikokouksista ilmoitetaan huoltajille Wilma-viestillä. Lisätietoja vanhempainyhdistyksen toiminnasta saat koulun opettajilta.

Koulun osoite

Ahjon koulu

Käyntiosoite: Ketjutie 2
04220 Kerava

Yhteystiedot

Hallinnon henkilökunnan (rehtorit, koulusihteerit) sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kerava.fi. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kerava.fi.

Luokanopettajat ja erityisopettajat

Terveydenhoitaja

Katso terveydenhoitajan yhteystiedot VAKEn verkkosivuilta (vakehyva.fi).

Muut yhteystiedot