Päivölänlaakson koulu

Reilun kahdensadan oppilaan alakoulussa opiskellaan luokka-asteilla 1–6.

 • Päivölänlaakson koulu on vuonna 2019 valmistunut aistiystävällinen koulu, jonka kulttuuria ja toimintaa luodaan yhdessä oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. Koulun toimintakulttuuri rakentuu vuorovaikutuksen ja välittämisen luomasta turvallisuuden tunteesta. Koulussa opiskellaan luokka-asteilla 1.–6. ja oppilaita noin 240. Koulun tiloissa ovat myös Päivölänkaaren päiväkodin esikoululaiset.

  Päivölänlaaksossa oppilasta, hyvinvointia ja oppimista pidetään tärkeänä. Hyvinvointia luodaan huomaamalla hyvää, arvostamalla oppilasta sekä kannustamalla tätä osallistumaan. Oppilasta ohjataan huolehtimaan ympäristöstä, kohtelemaan toisia ihmisiä arvostavasti sekä noudattamaan yhteisiä sääntöjä.

  Oppimisessa korostuvat oppimaan oppimisen taidot sekä tulevaisuuden taitojen harjoittelu, vahvuuspedagogiikkaa hyödyntäen. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden ja koulun aikuisten kanssa käyttäen erilaisia työtapoja vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Yhteistyötä tehdään luovasti ja luokkarajoja rikkoen. Oppilasta ohjataan löytämään ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan, ikätasonsa mukaisesti.

  Kodin ja koulun välistä yhteistyötä tehdään kasvatuskumppanuuden hengessä; dialogisesti, kuunnellen, kunnioittaen ja luottaen.

  Jokainen päivä on hyvä päivä oppimiselle.

 • Elokuu 2023

  Lukuvuosi alkaa 9.8.2023 klo 9.00

  Koulukuvaus 21.-22.8.

  Koulun työhyvinvointipäivä 23.8. koulu ja iltapäiväkerho loppuvat klo 14.

  Syyskuu 2023

  Vanhempainilta 7.9.

  Päivölänlaakson koulun diskot 27.-28.9.

  Kodin ja koulun päivä 29.9.

  Lokakuu 2023

  Syysloma 16.10. – 20.10.

  Marraskuu 2023

  Hyvinvointitiimin koko koulun hyvinvointipäivä 7.11.

  Joululoma vko 52

  Joulukuu 2023

  Itsenäisyyspäivä 6.12.

  Koulun työhyvinvointipäivä 15.12. koulu ja iltapäiväkerho loppuvat klo 14.

  Joululoma 23.12.-7.1.

  Tammikuu 2024

  Tammikuun taitomessut 17.-19.1.

  Helmikuu 2024

  Talviloma 19.2.-25.2.

  Huhtikuu 2024

  Hyvinvointitiimin koko koulun hyvinvointipäivä 23.4.2024

   

 • Keravan perusopetuksen kouluissa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

  Lue järjestyssäännöt.

 • Kodin onni

  Kodin Onni -yhdistys on vuonna 2004 perustettu asukas- ja vanhempainyhdistys ja se toimii Päivölänlaakson koulun ja Päivölänkaaren päiväkodin vanhempainyhdistyksenä.

  Vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää koulun, päiväkodin ja perheiden välistä yhteistyötä, luoda yhteisöllisyyttä sekä tukea toimintaa esimerkiksi järjestämällä erilaisia tapahtumia lapsille ja perheille.

  Toiminta on tarkoitettu kaikille koulun ja päiväkodin perheille ja kaikki huoltajat ovat tervetulleita toimintaan mukaan. Vanhempainyhdistyksen kokouksista ilmoitetaan Wilma-viestillä.

  Lisätietoja saat koulun opettajilta tai ottamalla yhteyttä yhdistykseen: kodinonni@elisanet.fi tai Kodin Onni ry:n Facebook sivujen kautta.

Koulun osoite

Päivölänlaakson koulu

Käyntiosoite: Hakkuutie 7
04220 Kerava

Yhteystiedot

Hallinnon henkilökunnan (rehtorit, koulusihteerit) sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kerava.fi. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kerava.fi.

Luokat

Erityisopetus

Terveydenhoitaja

Katso terveydenhoitajan yhteystiedot VAKEn verkkosivuilta (vakehyva.fi).

Iltapäivätoiminta ja kouluisäntä