Päivölänlaakson koulu

Reilun kahdensadan oppilaan alakoulussa opiskellaan luokka-asteilla 1–6.

 • Päivölänlaakson koulu on vuonna 2019 valmistunut aistiystävällinen koulu, jonka kulttuuria ja toimintaa luodaan yhdessä oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. Koulun toimintakulttuuri rakentuu vuorovaikutuksen ja välittämisen luomasta turvallisuuden tunteesta. Koulussa opiskellaan luokka-asteilla 1.–6. ja oppilaita noin 240. Koulun tiloissa ovat myös Päivölänkaaren päiväkodin esikoululaiset.

  Päivölänlaaksossa oppilasta, hyvinvointia ja oppimista pidetään tärkeänä. Hyvinvointia luodaan huomaamalla hyvää, arvostamalla oppilasta sekä kannustamalla tätä osallistumaan. Oppilasta ohjataan huolehtimaan ympäristöstä, kohtelemaan toisia ihmisiä arvostavasti sekä noudattamaan yhteisiä sääntöjä.

  Oppimisessa korostuvat oppimaan oppimisen taidot sekä tulevaisuuden taitojen harjoittelu, vahvuuspedagogiikkaa hyödyntäen. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden ja koulun aikuisten kanssa käyttäen erilaisia työtapoja vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Yhteistyötä tehdään luovasti ja luokkarajoja rikkoen. Oppilasta ohjataan löytämään ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan, ikätasonsa mukaisesti.

  Kodin ja koulun välistä yhteistyötä tehdään kasvatuskumppanuuden hengessä; dialogisesti, kuunnellen, kunnioittaen ja luottaen.

  Jokainen päivä on hyvä päivä oppimiselle.

 • Tammikuu 

  Vko 3 tammikuun taitoviikot 

  Vko 4-5 uintiviikot 

  Vko 5 lukuviikko 

  Helmikuu 

  Vko 6 hiihtoviikko

  Vko 6-7 lukuviikot jatkuvat 

  Pe 10.2. wanhojen tanssit 

  Vko 8 talviloma 

  Maaliskuu 

  Vko 10-11 MOK, aiheena kirjallisuus 

  Vko 12 syrjinnän vastainen viikko 

  Vko 13 tavaranvaihtoviikko 

  To 30.3. valtakunnallinen kengurumatikkakilpailu 2.-6. luokille. 

  Huhtikuu 

  Vko 16 kirjallisuusviikko 

  Pe 28.4. koko koulun hyvinvointipäivä 

  Pe 7.4.-10.4. pääsiäisloma 

  Toukokuu 

  Ma 1.5. vappu 

  Vko 19 pukeutumisviikko 

  To-pe 18.5.-19.5. helatorstai 

  Kesäkuu 

  La 3.6. kevätjuhla 

   

 • Keravan perusopetuksen kouluissa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

  Lue järjestyssäännöt.

 • Kodin onni

  Kodin Onni -yhdistys on vuonna 2004 perustettu asukas- ja vanhempainyhdistys ja se toimii Päivölänlaakson koulun ja Päivölänkaaren päiväkodin vanhempainyhdistyksenä.

   

  Vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää koulun, päiväkodin ja perheiden välistä yhteistyötä, luoda yhteisöllisyyttä sekä tukea toimintaa esimerkiksi järjestämällä erilaisia tapahtumia lapsille ja perheille.

   

  Toiminta on tarkoitettu kaikille koulun ja päiväkodin perheille ja kaikki huoltajat ovat tervetulleita toimintaan mukaan. Vanhempainyhdistyksen kokouksista ilmoitetaan Wilma-viestillä. Lisätietoja saat koulun opettajilta tai ottamalla yhteyttä yhdistykseen (kodinonni@elisanet.fi tai Kodin Onni ry:n Facebook sivujen kautta).

Koulun osoite

Päivölänlaakson koulu

Käyntiosoite: Hakkuutie 7
04220 Kerava

Yhteystiedot

Hallinnon henkilökunnan (rehtorit, koulusihteerit) sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kerava.fi. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kerava.fi.

Luokat

Erityisopetus

Iltapäivätoiminta ja kouluisäntä