Kalevan koulu

Kalevan koulu on kahdessa rakennuksessa toimiva lähes 400 oppilaan alakoulu.

 • Kalevan koulu on kahdessa rakennuksessa toimiva alakoulu vuosiluokille 1–6. Yleisopetuksen luokkia on 18 ja oppilaita yhteensä noin 390. Koulussa toimii myös kaksi Kalevan päiväkodin esiopetusryhmää.

  Oppilaat pääsevät vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen

  Kalevan koulun arvopohja rakentuu yhteisöllisyydelle. Tavoitteena on, että jokainen koulun oppilas kokee itsensä merkitykselliseksi ja tärkeäksi kouluyhteisössä. Oppilaiden osallisuuden sekä kuulluksi tulemisen kokemus ohjaa toiminnan suunnittelua.

  Oppilaiden vaikuttamisen väyliä ovat muun muassa oppilaskuntatyö sekä ruokaraati. Yhteisölliset työtavat kehittyvät luokkatasotiimien ja henkilöstön yhteistyöesimerkkien kautta. Luokkatasojen rajat ylittävää toimintaa ovat muun muassa kummitoiminta sekä yhteistyö esiopetuksen kanssa. Yhteisöllisyyden arvostamisen ohjaamana rakennetaan oppimisympäristöä, jossa jokaisen on turvallinen kulkea omaa koulupolkuaan.

  Kalevan koulussa vahvistetaan oppilaiden oppijaidentiteetin kasvua ja itsetunnon rakentumista vahvuuspedagogiikan keinoin. Vahvuudet nähdään tulevaisuustaitoina ja osana syväoppimisen ulottuvuuksia.

  Oppimisessa hyödynnetään lähiympäristöä

  Koulun arjessa hyödynnetään monipuolisesti lähiympäristöä, mikä näkyy esimerkiksi ulkoluokkatoiminnan kokeiluina eri luokka-asteilla. Toiminnallisuus ja rohkeus kokeilla uusia työtapoja ja joustavia opetusjärjestelyjä tarjoavat oppilaille mahdollisuuden innostua oppimisesta ja kasvaa aktiivisiksi toimijoiksi yhteisössä.

  Tieto- ja viestintäteknologiataitojen harjoittelu aloitetaan jo ensimmäiseltä luokalta, ja kaikki oppivat käyttämään Google Sites- ja Google Drive -alustoja.

  Kalevan koulussa tehdään, koetaan ja opitaan asioita yhdessä sekä korostetaan laadukasta yhteistyötä kotien kanssa.

 • Syksy 2023

  Elokuu

  • Koulu alkaa 9.8. klo 9.00
  • Koulukuvaus to-pe 24.-25.8.
  • Kotiväenilta tiistaina 29.8.
  • Kummitoiminnan käynnistäminen

  Syyskuu

  • Oppilaskunta- ja ruokaraativaalit

  Lokakuu

  • Syysloma 16.-22.10. (vko 42)
  • Uintiviikot vko 41 ja 43

  Joulukuu

  • Lucia-päivänavaus
  • Itsenäisyyspäivä ke 6.12 vapaa
  • Joulujuhla ja pikkujoulut
  • Joululoma 23.12.-7.1.

  Kevät 2024

  Tammikuu

  • Kevätlukukausi alkaa 8.1.

  Helmikuu

  • Talviloma 19.-25.2.
  • Penkkarit
  • Mahdollisesti koko koulun ulkoilupäivä viikolla 7

  Maaliskuu

  • Talent-kilpailu
  • Jäähalliviikko vko 13
  • Pitkäperjantai ja 2.pääsiäispäivä 29.3.-1.4. vapaa

  Huhtikuu

  • Jäähalliviikko vko 14
  • Uintiviikot vko 15-16

  Toukokuu

  • Vapunpäivä ke 1.5. vapaa
  • Helatorstai ja sitä seuraava perjantai 9.-10.5. vapaa
  • Lähiympäristön siivoustalkoot
  • Kevätjuhla

  Kesäkuu

  • Lukuvuosi loppuu 1.6.
 • Keravan perusopetuksen kouluissa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

  Lue järjestyssäännöt.

 • Kalevan koulussa toimii Kalevan Koti ja koulu –yhdistys, johon kaikki Kalevan koulun huoltajat ovat tervetulleita.

  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää oppilaiden, vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä. Tarkoituksena on tuoda esille kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa asioissa ja toimia luokkatoimikuntien yhteiselimenä.

  Kaikki yhdistyksen saamat ja keräämät varat käytetään lasten ja koulun hyväksi. Toiminnalla tuetaan muun muassa kuudesluokkalaisten leirikouluja, ykkösluokkalaisten luokkaretkiä, erilaisten tapahtumien järjestämistä ja esimerkiksi välituntivälineiden hankintoja. Yhdistys myöntää stipendejä lukuvuoden päätteeksi.

  Yhdistyksen kokoukset pidetään koululla ja pöytäkirjat ovat kaikkien huoltajien luettavissa Wilmassa. Pöytäkirjoista selviää aina myös seuraava kokousajankohta.

  Yhdistyksen toimintaan osallistumalla huoltajat saavat ajankohtaista tietoa koulun arjesta sekä pääsevät mukaan suunnittelemaan, vaikuttamaan ja tapaamaan muita vanhempia.

  Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

Koulun osoite

Kalevan Koulu

Käyntiosoite: Kalevankatu 66
​04230 Kerava

Yhteystiedot

Hallinnon henkilökunnan (rehtorit, koulusihteerit) sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kerava.fi. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kerava.fi.

Opettajat ja koulusihteerit

Kalevan koulun erityisopettajat

Minna Lehtomäki, puh. 040 318 2194, minna.lehtomaki@edu.kerava.fi

Emmi Väisänen, puh. 040 318 3067, emmi.vaisanen2@edu.kerava.fi

Terveydenhoitaja

Katso terveydenhoitajan yhteystiedot VAKEn verkkosivuilta (vakehyva.fi).