Keravanjoen koulu

Keravanjoen koulu toimii uudessa rakennuksessa, jossa opiskelevat vuosiluokat 1–9 sekä esikoulu.

Kuva: YIT

 • Keravanjoen koulu toimii syksyllä 2021 avatussa uudessa koulurakennuksessa. Saman katon alla on 1.–9. luokkien muodostama yhtenäiskoulu sekä esikoulu.

  Keravanjoen koulussa painotetaan yhteisöllisyyttä ja toiminta-ajatuksena onkin: Opitaan yhdessä. Koulu tarjoaa oppilaille eheän oppimispolun koko peruskoulun ajaksi. Koulun työskentelyssä painotetaan perustietojen ja -taitojen oppimista ja jatko-opintokelpoisuuden varmistamista.

  Oppimisen tukena käytetään vaihtelevia ja opittavaan asiaan soveltuvia menetelmiä. Oppilaita ohjataan yhteistyöhön. Keravanjoen koulussa arvostetaan omaa ja toisten työtä. Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat ovat koulun toiminnassa vahvasti esillä. Keravanjoen koulu on kestävän tason Vihreän Lipun koulu, jossa painotetaan kestävää tulevaisuutta.

  Keravanjoen koulussa toimii kansainvälisyys-, liikunta- ja luonnontiede-matemaatiikkapainotuksen luokkia luokka-asteilla 7.–9. Lisäksi koulussa on erityisluokkia ja joustavaa perusopetusta.

  Uusi yhtenäiskoulun rakennus palvelee myös monitoimitalona

  Uusi Keravanjoen yhtenäiskoulun rakennus otettiin käyttöön vuonna 2021. Rakennus palvelee myös Keravan monitoimitalona.

 • Maaliskuu 2023

  • Yhteishaku 21.2.-21.3.
  • 27.2.-4.3. Portugalilaiset vaihto-oppilaat vierailulla
  • Nuorisovaalit
  • Yläkoulussa välituntiturnausviikot

  Huhtikuu 2023

  • Taksvärkkipäivä 11.4.
  • 8. luokkien TET-jaksot

  Toukokuu 2023

  • Tulevien 1. ja 7. luokkalaisten tutustumiset
  • 8. luokkalaisten Taidetestaajat-vierailu 16.5.
  • Ysien päivä 17.5.
  • Unicef-kävely 26.5.
  • Retkipäivä 31.5.

  Kesäkuu 2023

  • Lukuvuoden viimeinen koulupäivä 3.6.
 • Keravan perusopetuksen kouluissa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

  Lue järjestyssäännöt.

 • Keravanjoen koulun vanhempainyhdistys ry:n tarkoitus on edistää kotien ja koulun välistä yhteistyötä sekä tukea oppilaiden vanhempien ja koulun välistä kasvatuskumppanuutta, vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Yhdistys tukee koteja ja koulua terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomiseksi lapsille sekä edistää lasten hyvinvointia. Lisäksi tuodaan esille vanhempien näkemyksiä koulua, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä sekä toimitaan oppilaiden vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumina. Yhdistyksen tavoitteena on käydä aktiivista vuoropuhelua koulun kanssa yhteistyöstä. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään tapahtumia tai tempauksia sekä kouluajan puitteissa että muina aikoina.

  Yhdistyksen toimintaa koordinoi hallitus, joka valitaan vuodeksi kerrallaan. Se kokoontuu tarpeen mukaan noin 2-3 kertaa vuodessa keskustelemaan yhdessä koulun edustajien kanssa ajankohtaisista asioista ja sopimaan tulevasta toiminnasta. Hallituksen kokouksiin ovat aina tervetulleita kaikki vanhemmat. Yhdistyksellä on omat Facebook-sivut, joiden kautta pääset seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia tai käymään yhteistä keskustelua. Facebook -ryhmä löytyy nimellä: Keravanjoen koulun vanhempainyhdistys. Yhdistyksellä on myös oma sähköpostiosoite keravanjoenkoulunvy@gmail.com.

  Tervetuloa mukaan toimintaan!

Koulun osoite

Keravanjoen koulu

Käyntiosoite: Ahjontie 2
04220 Kerava

Ota yhteyttä

Hallinnon henkilökunnan (rehtorit, koulusihteerit) sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kerava.fi. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kerava.fi.

Koulusihteerit

Terveydenhoitaja

Katso terveydenhoitajan yhteystiedot VAKEn verkkosivuilta (vakehyva.fi).

Opettajanhuone

Koululaisten iltapäiväkerho

Opinto-ohjaajat

Minna Heinonen

Oppilaanohjauksen lehtori Koordinoiva opinto-ohjaaja (tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus, TEPPO-opetus)
040 318 2472
minna.heinonen@kerava.fi

Erityisopetus

Kouluisännät

Tekniikan päivystys

Ota yhteyttä mikäli kouluisännät eivät ole tavoitettavissa 040 318 4140