Keravanjoen koulu

Keravanjoen koulu toimii uudessa rakennuksessa, jossa opiskelevat vuosiluokat 1–9 sekä esikoulu.

 • Keravanjoen koulu toimii syksyllä 2021 avatussa uudessa koulurakennuksessa. Saman katon alla on 1.–9. luokkien muodostama yhtenäiskoulu sekä esikoulu.

  Keravanjoen koulussa painotetaan yhteisöllisyyttä ja toiminta-ajatuksena onkin: Opitaan yhdessä. Koulu tarjoaa oppilaille eheän oppimispolun koko peruskoulun ajaksi. Koulun työskentelyssä painotetaan perustietojen ja -taitojen oppimista ja jatko-opintokelpoisuuden varmistamista.

  Oppimisen tukena käytetään vaihtelevia ja opittavaan asiaan soveltuvia menetelmiä. Oppilaita ohjataan yhteistyöhön. Keravanjoen koulussa arvostetaan omaa ja toisten työtä. Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat ovat koulun toiminnassa vahvasti esillä. Keravanjoen koulu on kestävän tason Vihreän Lipun koulu, jossa painotetaan kestävää tulevaisuutta.

  Keravanjoen koulussa toimii kansainvälisyys-, liikunta- ja luonnontiede-matemaatiikkapainotuksen luokkia luokka-asteilla 7.–9. Lisäksi koulussa on erityisluokkia ja joustavaa perusopetusta.

  Uusi yhtenäiskoulun rakennus palvelee myös monitoimitalona

  Uusi Keravanjoen yhtenäiskoulun rakennus otettiin käyttöön vuonna 2021. Rakennus palvelee myös Keravan monitoimitalona.

 • Keravanjoen koulun tapahtumakalenteri 2023-2024

  Elokuu 2023

  · Syyslukukausi alkaa 9.8.

  · 7.-luokkien ryhmäytykset 10.-15.8.

  · Yläkoulun vanhempainilta 23.8.

  · Tukioppilaiden koulutuspäivä 28.8.

  · Alakoulun vanhempainilta 30.8.

  Syyskuu 2023

  · Oppilaskunnan järjestäytymiskokous

  · Hävikkiviikko 11.-17.9.

  · Eurooppalaisten kielten päivä 26.9.

  · Alakoulun liikuntapäivä 27.9.

  · Yläkoulun liikuntapäivä 28.9.

  · Kodin ja koulun päivä 29.9.

  · Nälkäpäiväkeräys 29.9.

  Lokakuu 2023

  · 9.-luokkien TET-viikot 38-39 ja 40-41

  · 8.-luokkien TEPPO-viikko 39

  · 7.-luokkien MOK-viikot 40-41

  · Erasmus+KA2-hankkeen vieraita koululla 3.-6.10.

  · 6.-luokkien hyvinvointiaamupäivät 4.-5.10.

  · Energiansäästöviikko vk 41

  · Nuorisotyön viikko vk 41

  · YK:n päivä 24.10.

  · Keppi ja porkkana -tapahtuma 26.10.

  · 7.-luokkien jatkoryhmäytykset viikoilla 43-44

  · 8.-luokkien MOK-viikot 43-45

  · Oppilaskunnan Halloween-ohjelmaa 31.10.

  Marraskuu 2023

  · Svenska dagen 6.11.

  · Koulukuvaukset 8.-10.11.

  · 8.-luokkien Taidetestaajat

  · 9.-luokkien MOK-viikot 46-51

  · Älä osta mitään -päivä 24.11.

  · Lapsen oikeuksien viikko 47

  · 9.-luokkien TEPPO-viikko 47

  · 8.-luokkien TEPPO-viikko 48

  Joulukuu 2023

  · 9.-lk Mun tulevaisuus -tapahtuma 1.12.

  · Lucian päivä -tapahtuma 13.12.

  · Joulujuhla 21.12.

  · Syyslukukausi päättyy 22.12.

  Tammikuu 2024

  · Kevätlukukausi alkaa 8.1.

  · Nuorten vaalit 8.-12.1.

  Helmikuu 2024

  · Salibandyturnaus

  · Vihreä lippu -päivä 2.2.

  · Mediataitoviikko vk 9

  · Tukioppilaiden ystävänpäivä-ohjelmaa 14.2.

  · 9.-luokkien TEPPO-viikko 6

  · 8.-luokkien TEPPO-viikko 7

  · Yhteishaku 20.2-19.3.

  · Kumppanikoulumme Campo de Floresin oppilaiden vierailu koulussamme

  Maaliskuu 2024

  · 8.-luokkien TET-viikot 11-12

  Huhtikuu 2024

  · Oppilasryhmä vastavierailulla kumppanikoulussamme Portugalissa

  · Vappu-ohjelmaa 30.4.

  Toukokuu 2024

  · Tulevien 1.-ja 7.-luokkalaisten kouluun tutustumiset

  · Eurooppa-päivä 9.5.

  · Ysien juhla

  · MOK-viikko (Kerava 100) 20.-24.5.

  · Harrastepäivä vk 21

  · 9.-luokkien TEPPO-viikko 21

  · Unicef-kävely 24.5.

  · Retkipäivä 29.5.

  Kesäkuu 2024

  · Kevätjuhlat 31.5. ja 1.6.

  · Kevätlukukausi päättyy 1.6.

  Taksvärkkipäivän ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 • Keravan perusopetuksen kouluissa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

  Lue järjestyssäännöt.

 • Keravanjoen koulun vanhempainyhdistys ry:n tarkoitus on edistää kotien ja koulun välistä yhteistyötä sekä tukea oppilaiden vanhempien ja koulun välistä kasvatuskumppanuutta, vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Yhdistys tukee koteja ja koulua terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomiseksi lapsille sekä edistää lasten hyvinvointia. Lisäksi tuodaan esille vanhempien näkemyksiä koulua, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä sekä toimitaan oppilaiden vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumina. Yhdistyksen tavoitteena on käydä aktiivista vuoropuhelua koulun kanssa yhteistyöstä. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään tapahtumia tai tempauksia sekä kouluajan puitteissa että muina aikoina.

  Yhdistyksen toimintaa koordinoi hallitus, joka valitaan vuodeksi kerrallaan. Se kokoontuu tarpeen mukaan noin 2-3 kertaa vuodessa keskustelemaan yhdessä koulun edustajien kanssa ajankohtaisista asioista ja sopimaan tulevasta toiminnasta. Hallituksen kokouksiin ovat aina tervetulleita kaikki vanhemmat. Yhdistyksellä on omat Facebook-sivut, joiden kautta pääset seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia tai käymään yhteistä keskustelua. Facebook -ryhmä löytyy nimellä: Keravanjoen koulun vanhempainyhdistys. Yhdistyksellä on myös oma sähköpostiosoite keravanjoenkoulunvy@gmail.com.

  Tervetuloa mukaan toimintaan!

Koulun osoite

Keravanjoen koulu

Käyntiosoite: Ahjontie 2
04220 Kerava

Ota yhteyttä

Hallinnon henkilökunnan (rehtorit, koulusihteerit) sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kerava.fi. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kerava.fi.

Koulusihteerit

Terveydenhoitaja

Katso terveydenhoitajan yhteystiedot VAKEn verkkosivuilta (vakehyva.fi).

Opettajanhuone

Koululaisten iltapäiväkerho

Opinto-ohjaajat

Minna Heinonen

Oppilaanohjauksen lehtori Koordinoiva opinto-ohjaaja (tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus, TEPPO-opetus)
040 318 2472
minna.heinonen@kerava.fi

Erityisopetus

Kouluisännät

Kaupunkitekniikan päivystys

Ota yhteyttä mikäli kouluisännät eivät ole tavoitettavissa 040 318 4140