Sompion koulu

Sompion koulu on reilun 700 oppilaan yhtenäiskoulu, jossa opiskellaan vuosiluokilla 1–9.

 • Sompion koulu on turvallinen 1–9 luokkien yhtenäiskoulu, jolla on takana yli satavuotiset perinteet. Koulumme on tunnettu oppilaiden upeista musiikki- ja ilmaisutaidon esityksistä. Alakoulu on kaksisarjainen. Luokkia on yhteensä kaksitoista. Alakoulussa B-luokat ovat musiikkipainotteisia.

  Yläkoulussa on musiikin lisäksi painotusluokat ilmaisutaidossa ja liikunnassa. Painotusluokille haetaan erillisen pääsykokeen kautta. Yleisopetuksen lisäksi Sompion yläkoulussa on erityisen tuen pienryhmiä sekä joustavan perusopetuksen luokka (JOPO). Sompion koulun oppilasmäärä on noin 730.

  Välittäminen ja pysähtyminen arjessa on tärkeää

  Sompiossa välittäminen on tärkeää. Tämä näkyy arjessa oppilaita kohdatessa sekä henkilökunnan yhteishengessä. Arjessa painotetaan hyviä käytöstapoja, harjoitellaan tiimityötaitoja eikä kiusaamista hyväksytä missään muodossa.

  Painotamme koulussamme positiivista pedagogiikkaa ja tuemme oppilaiden itsetuntemuksen kehittymistä. Oppilaat pääsevät itse pohtimaan omia tavoitteitaan sekä keräämään vahvuuksiaan ja onnistumisiaan sähköiseen portfolioon, jota kutsutaan Vahvuuskansioksi. Jokaisella on vahvuuksia ja tavoitteena on oppia luottamaan omiin kykyihin uusien haasteiden edessä.

  Sompiossa on tärkeää pysähtyä kuuntelemaan oppilaita arjessa ja osallistaa oppilaita koulun kehitystyöhön.

  Sompion koulussa oppilaat saavat hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja oppivat taitoja, joita tarvitaan muuttuvassa maailmassa.

 • Tammikuu 2023

  • Me Sompiolaiset -teemapäivän suunnittelu
  • 9. luokkien TET-jaksot
  • Kaikille Keravan eskarilaisille Sompion alakoulun musiikkiluokkien konsertti
  • Koulun pääaulassa vinkkejä harrastusmahdollisuuksista, 24.1.
  • Erasmus-hankkeen suunnittelua Romaniassa, 25.1.-29.1.

  Helmikuu 2023

  • 8. luokkalaisten Taidetestaajat-vierailu Helsingissä
  • 7. luokkalaisten huoltajille painotuspolkujen infotilaisuus Teamsissa, 8.2. klo 18-19
  • Koko koulu viettää yhdessä Ystävänpäivää – Me Sompiolaiset -päivä
  • Yhteishaku, 21.2.-21.3.

  Maaliskuu 2023

  • 8. luokkien TET-jakso, 20.3-31.3.

  Huhtikuu 2023

  • Koko koulun monialaiset teemaviikko, 24.-28.4.
  • Vappurieha koko koululle, 28.4.

  Toukokuu 2023

  • Tulevien 1. ja 7. luokkalaisten tutustumiset
  • Siirrymme kesälomalle
 • Keravan perusopetuksen kouluissa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

  Lue järjestyssäännöt.

 • Sompion koulussa pyritään pitämään yllä vuoropuhelua kotien kanssa ja rohkaisemaan huoltajia olemaan yhteydessä matalalla kynnyksellä koulun henkilökuntaan.

  Sompion koulussa toimii vanhempainyhdistys. Mikäli olet kiinnostunut vanhempainyhdistyksen toiminnasta, ota yhteyttä koulun rehtoriin.

  Tervetuloa yhteistyöhön! Pidetään yhteyttä.

Koulun osoite

Sompion koulu

Käyntiosoite: Aleksis Kiven tie 18
04200 Kerava

Ota yhteyttä

Hallinnon henkilökunnan (rehtorit, koulusihteerit) sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kerava.fi. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kerava.fi.

Koulusihteerit

Terveydenhoitaja

Katso terveydenhoitajan yhteystiedot VAKEn verkkosivuilta (vakehyva.fi).

Opinto-ohjaajat

Pia Ropponen

Koordinoiva oppilaanohjaaja (tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus, TEPPO-opetus) pia.ropponen@kerava.fi

Erityisopetus

Muut yhteystiedot