Ali-Keravan koulu

Ali-Keravan alakoulu sijaitsee rauhallisessa ympäristössä ja tunnelma on maalaiskoulumainen.

 • Ali-Keravan alakoulun ympäristö on rauhallinen ja maalaiskoulumainen omenapuineen ja vanhoine rakennuksineen. Koulu on toiminut yli 30 vuoden ajan alkuopetuskouluna, jossa opiskelee ensimmäisen ja toisen luokan oppilaita, ja satunnaisesti kolmannen luokan oppilaita.

  Koulun tärkeimpänä tavoitteena on saada oppilaat innostumaan oppimisesta ja säilyttää kiinnostus elämän ilmiöiden tutkimiseen. Kahden ensimmäisen kouluvuoden jälkeen oppilaan tulisi hallita tärkeimmät oppimisen välineet, joita ovat lukeminen, kirjoittaminen, matematiikan perustaidot, ajattelun taidot, tiedon hankkimisen alkeet ja vuorovaikutustaidot. Oppimisessa pyritään oleellisten sisältöjen painottamiseen ja kiireettömyyden tuntuun.

  Käden taidot ja muu ilmaisu

  Tavoitteena on, että jokainen oppilas löytää luontaisen tavan ilmaista itseään olkoon se sitten käsin, näytellen, laulaen tai tanssien. Käden taidoissa lapsi pääsee kokeilemaan monia erilaisia materiaaleja ja tekniikoita.

  Ympäristö- ja luonnontieto

  Luontoon tutustutaan retkeillen ja luonnonmateriaaleja käytetään askartelussa. Koulu on saanut Suomen Ympäristökasvatusseuran myöntämän kestävän Vihreän lipun tunnustuksena toiminnastaan ympäristön hyväksi.

  Itsetunto

  Hyvä itsetunto on oppimisen perusta, johon kiinnitetään jatkuvasti huomiota positiivisen palautteen, yhdessä tekemisen ja oppimiselämysten avulla. Koulun Hyvää mieltä yhdessä- ja Kiva -tunneilla tuetaan oppilaan itsetuntoa ja luokan ryhmähenkeä.

  Koulukoiratoiminta

  Ali-Keravan koulussa työskentelee kaksi kasvatuskoiraa vuoropäivinä. Kasvatuskoira toiminnallistaa oppimista. Koiran rooli luokassa on toimia lukukoirana, rohkaisijana, tehtävien jakajana sekä motivoijana. Kasvatuskoira tuo läsnäolollaan paljon hyvää mieltä.

 • Tammikuu 2023

  • Koulu alkaa 9.1.2023
  • Oppimiskeskustelut jatkuvat
  • Hyvät tavat
  • Syväoppimisen tehoviikot

  Helmikuu

  • Hiihtopäivä
  • Hiihtoloma viikko 8
  • Monialainen oppimiskokonaisuus Ali-Keravan koulu ennen ja nyt alkaa

  Maaliskuu

  • Vihreän lipun kuukausi
  • Earth hour 25.03.

  Huhtikuu

  • Lukuviikko
  • Terveet elämäntavat, hyvinvointi ja vahvuudet

  Toukokuu

  • Luonto- ja kevätretket
  • Esioppilaiden kouluun tutustumispäivä
  • Kakkosluokkalaisten tutustumispäivä kolmannelle luokalle

  Kesäkuu

  • Kevätjuhla ja lukuvuoden päätös 3.6.2023. 1B- ja 2B-luokat klo 8.30 ja 1A- ja 2A-luokat klo 10.
  • Lukuvuosiarviointi
 • Keravan perusopetuksen kouluissa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

  Lue järjestyssäännöt.

 • Ali-Keravan koulun vanhempainyhdistys järjestää muun muassa erilaisia tapahtumia, joiden avulla kerätään varoja luokkaretkiä ja muuta toimintaa varten.

  Vanhempainyhdistyksen vuosikokouksista ilmoitetaan huoltajille Wilma-viestillä.

  Lisätietoja vanhempainyhdistyksen toiminnasta saat koulun opettajilta.

Koulun osoite

Ali-Keravan koulu

Käyntiosoite: Jokelantie 6
04250 Kerava​

Yhteystiedot

Hallinnon henkilökunnan (rehtorit, koulusihteerit) sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kerava.fi. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kerava.fi.

Opettajat ja koulusihteerit

Terveydenhoitaja

Katso terveydenhoitajan yhteystiedot VAKEn verkkosivuilta (vakehyva.fi).

Iltapäivätoiminta ja kouluisäntä