Ali-Keravan koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Koulussamme tasa-arvo on aina näkynyt muun muassa siinä, ettemme erottele missään oppiaineessa oppilaita sukupuolen, kielitaidon tai kulttuurin mukaan. Niin käsityöt kuin liikunnatkin opiskellaan yhdessä. Lisäksi sekoitamme oppilaita kaikkien luokkien kesken mm. monialaisten oppimiskokonaisuuksien pajatyöskentelyissä ja lukuringeissä. Koko koulu kokoontuu noin kerran kuukaudessa yhteiseen kokoukseen. Näiden yhteisten tuokioiden seurauksena kaikki oppilaat oppivat tuntemaan toisensa ja koulun henkilökunnan. Näin myös turvallisuuden tunne ja viihtyvyys koulussamme kasvavat.

Toteutamme kielitietoista opetusta. Otamme huomioon eri kieliryhmistä tulevat oppilaat. Tavoitteena on kielellisen eriarvoisuuden tasoittaminen.

Pidämme huolen siitä, että et-oppilaat ja muihin uskontoihin kuuluvat oppilaat ovat kirkko- ym. uskonnollisten vierailujen aikana saaneet mahdollisuuden samanvertaiseen opetukseen ja kulttuuriympäristöihin tutustumiseen. Lisäksi koulun juhlissa otetaan moniarvoisuus entistä paremmin huomioon. Mahdollisuuksien mukaan tutustumme muiden uskontojen ja kulttuurien juhliin.

Huoltajat ovat aktiivisesti mukana koulun toiminnassa, joka osaltaan luo ”meidän koulu” -yhteishenkeä. Järjestämme yhdessä huoltajien kanssa lukuisia juhlia ja tilaisuuksia.

Parantamisehdotukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi

Olemme laatineet kyselykaavakkeen, jonka oppilaat täyttävät kotona yhdessä huoltajan kanssa joka toinen vuosi. Näin varmistamme, että oppilaat vastaavat kysymyksiin huolella ja tieto tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelusta kulkee myös koteihin. Huoltajilla on samalla mahdollisuus osallistua suunnitelmatyöhön, kommentoida sitä sekä esittää kotona esiin nousseita kysymyksiä koululle.

Toimenpiteitä:

  • Syväoppimisen taidot, Hyvää mieltä yhdessä-, vahvuuspedagogiikka- ja KiVa koulu -materiaalien avulla käsittelemme ja opettelemme itsetuntemusta, erilaisuuden hyväksymistä ja tunne- ja kaveritaitoja.
  • Laulamme usein Ali-Keravan juhlalaulua, jossa viimeinen säkeistö kertoo koulumme tasa-arvoisesta toimintakulttuurista.
  • Välkkäri-toiminnalla ja Kaveripenkillä pyrimme varmistamaan, ettei kukaan jää yksin välituntisin.

Vastuu suunnitelman toteutumisesta

Vastuu suunnitelman toteutumisesta on koko henkilökunnalla.

Tiedottaminen huoltajille

Suunnitelmasta ja sen toteutumisesta tiedotetaan huoltajille Wilmassa ja se on luettavissa koulumme kotisivuilta.