Kurkelan koulu

Kurkelan yhteiskoulussa opiskelee lähes 700 oppilasta vuosiluokilla 1–9.

 • Kurkelan koulu on yhtenäiskoulu, jossa opiskelee noin 640 oppilasta luokilla 1–9. Koulun toiminta alkoi vuonna 1987, ja uusi koulurakennus otettiin käyttöön vuonna 2017. Koulun yhteydessä toimii Kurkelan päiväkoti.

  Toimintakulttuurille on keskeistä yhdessä tekeminen, lapsilähtöisyys, hyvä oppilaantuntemus ja yhteistoiminnalliset työskentelytavat. Oppimista pyritään viemään mahdollisuuksien mukaan ulos luokkahuoneista kohti autenttisia oppimisympäristöjä. Oppilaat työskentelevät pääosin pienissä ryhmissä ja saavat vaikuttaa oman oppimisensa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

  Alakoululuokat toteuttavat toiminnassaan yhteisopettajamallia, jossa vuosiluokan oppilaita ei ole jaettu kahteen luokkaan, vaan koko oppilasmäärä on pidetty yhtenä ryhmänä, jolla on kaksi opettajaa. Tämä tapa tuo mukanaan monia hyviä puolia, muun muassa joustavat ryhmittelyt, opettajien yhteissuunnittelun sekä aidon ja vaikuttavan yhdessä tekemisen.

  Luokilla 3–9 toteutetaan yhteistoiminnallisuutta jakamalla oppilaat neljän hengen kotiryhmiin, joissa he toimivat eri oppiaineiden tunneilla aina yhdeksän viikkoa kerrallaan. Tämän jälkeen oppilaat jaetaan uusiin ryhmiin. Ryhmät muodostetaan heterogeenisiksi ja oppilaat arvioivat omien tiimityöskentelytaitojensa kehittymistä läpi vuoden omaan sähköiseen portfolioonsa.

  Yleisopetuksen ryhmien lisäksi koulussa toimii erityisen tuen pienryhmiä ja joustavan perusopetuksen ryhmä (JOPO). Luokilla 8. on kuvataide- ja liikuntapainotteiset luokat.

 • Syksy 2023

  Syyskuu

  Kotiväenilta 7.9.

  Unicef-kävely 22.9.

  Kodin ja koulun päivä 29.9.

  Lokakuu

  Kasvon jory vierailee kurkelassa 4.10.

  Kasien Taidetestaaja-vierailut

  TEPPO-viikot

  Marraskuu

  Kasien Taidetestaaja-vierailut

  TEPPO-viikot

  Ysit vs. henkilökunta salibandyottelu

  Joulukuu

  Kutosten itsenäisyyspäivän tanssiaiset

 • Keravan perusopetuksen kouluissa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

  Lue järjestyssäännöt.

 • Kurkelan koulussa ei toimi vanhempainyhdistystä. Koulu tekee huoltajien kanssa yhteistyötä muilla tavoin.

Koulun osoite

Kurkelan koulu

Käyntiosoite: Käenkatu 10
04230 Kerava

Yhteystiedot

Hallinnon henkilökunnan (rehtorit, koulusihteerit) sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kerava.fi. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kerava.fi.

Koulusihteeri

Terveydenhoitaja

Katso terveydenhoitajan yhteystiedot VAKEn verkkosivuilta (vakehyva.fi).

Luokat ja opettajanhuone

Opinto-ohjaajat

Erityisopetus

Iltapäivätoiminta