Kurkelan koulu

Kurkelan yhteiskoulussa opiskelee lähes 700 oppilasta vuosiluokilla 1–9.

 • Kurkelan koulu on yhtenäiskoulu, jossa opiskelee noin 640 oppilasta luokilla 1–9. Koulun toiminta alkoi vuonna 1987, ja uusi koulurakennus otettiin käyttöön vuonna 2017. Koulun yhteydessä toimii Kurkelan päiväkoti.

  Toimintakulttuurille on keskeistä yhdessä tekeminen, lapsilähtöisyys, hyvä oppilaantuntemus ja yhteistoiminnalliset työskentelytavat. Oppimista pyritään viemään mahdollisuuksien mukaan ulos luokkahuoneista kohti autenttisia oppimisympäristöjä. Oppilaat työskentelevät pääosin pienissä ryhmissä ja saavat vaikuttaa oman oppimisensa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

  Alakoululuokat toteuttavat toiminnassaan yhteisopettajamallia, jossa vuosiluokan oppilaita ei ole jaettu kahteen luokkaan, vaan koko oppilasmäärä on pidetty yhtenä ryhmänä, jolla on kaksi opettajaa. Tämä tapa tuo mukanaan monia hyviä puolia, muun muassa joustavat ryhmittelyt, opettajien yhteissuunnittelun sekä aidon ja vaikuttavan yhdessä tekemisen.

  Luokilla 3–9 toteutetaan yhteistoiminnallisuutta jakamalla oppilaat neljän hengen kotiryhmiin, joissa he toimivat eri oppiaineiden tunneilla aina yhdeksän viikkoa kerrallaan. Tämän jälkeen oppilaat jaetaan uusiin ryhmiin. Ryhmät muodostetaan heterogeenisiksi ja oppilaat arvioivat omien tiimityöskentelytaitojensa kehittymistä läpi vuoden omaan sähköiseen portfolioonsa.

  Yleisopetuksen ryhmien lisäksi koulussa toimii erityisen tuen pienryhmiä ja joustavan perusopetuksen ryhmä (JOPO). Luokilla 8. on kuvataide- ja liikuntapainotteiset luokat.

 • Kevät 2024

  Lepo-, liikka- ja kirjastovälkät toiminnassa viikoittain koko kevään.

  Tammikuu

  Talvinen tempaus

  Helmikuu

  Ystävänpäivä 14.2.

  Maaliskuu

  Pyjamapäivä

  Huhtikuu

  Ysiluokkien yrityskylävierailut

  Kurkelan tähti 30.4.

  Toukokuu

  Pihatalkoot

  Piknik ja rastirata

  Ysien gaala

 • Keravan perusopetuksen kouluissa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

  Lue järjestyssäännöt.

 • Kurkelan koulussa toimii vanhempainkerho, jonka ideana on oppilaiden, kodin ja koulun yhteistyö.

  Tapaamiset pidämme rennosti koululla rehtorin ja vanhempien kesken.

  Kokouksista tiedotetaan etukäteen Wilma-viestillä.

  Emme kerää jäsenmaksuja.

  Ota yhteyttä kurkelankoulunvanhempainkerho@gmail.com tai rehtoriin.

  Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Koulun osoite

Kurkelan koulu

Käyntiosoite: Käenkatu 10
04230 Kerava

Yhteystiedot

Hallinnon henkilökunnan (rehtorit, koulusihteerit) sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kerava.fi. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kerava.fi.

Koulusihteeri

Terveydenhoitaja

Katso terveydenhoitajan yhteystiedot VAKEn verkkosivuilta (vakehyva.fi).

Luokat ja opettajanhuone

Opinto-ohjaajat

Erityisopetus

Iltapäivätoiminta