Savion koulu

Savion koulu on monimuotoinen, kaikille oppijoille sopiva koulu. Koulussa on oppilaita esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan.

 • Savion koulu on monimuotoinen, kaikille oppijoille sopiva koulu. Koulussa on oppilaita esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan. Koulu on alun perin rakennettu vuonna 1930, minkä jälkeen rakennusta on laajennettu useaan otteeseen vuosien varrella.

  Savion koulun visio

  Koulun visio on: Yksilöllisiä polkuja tulevaisuuden tekijöiksi. Tavoitteenamme on olla kaikille sopiva, inklusiivinen koulu.

  Yksilöllisillä poluilla tarkoitamme oppilaan vahvuuksien kautta tapahtuvaa kehittymistä oppijana, yhteisön jäsenenä ja ihmisenä. Tulevaisuuden tekijöillä on ymmärrystä itsestä ja toisista, sekä taitoja ja kykyä toimia muuttuvassa maailmassa monenlaisten ihmisten kanssa.

  Tulevaisuuden tekijöitä koulussa ovat niin lapset kuin aikuiset. Koulun aikuisten tehtävänä on pedagogisella toiminnalla tukea, kannustaa ja ohjata polulla etenevää lasta.

  Koulun toiminnassa keskeisiä arvoja ovat rohkeus, inhimillisyys ja osallisuus. Arvot näkyvät toimintatapoina ja taitoina, joita koulun henkilöstö ja oppilaat harjoittelevat rohkeasti yhdessä.

  Koulun toiminta

  Savion koulu jakautuu vuosiluokkatiimeihin. Opettajista ja ohjaavasta henkilöstöstä muodostuva tiimi suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yhdessä koko vuosiluokan oppilaiden koulunkäyntiä. Tiimin tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta kaikille luokka-asteen oppilaille.

  Laadukkaassa opetuksessa käytämme monipuolisia toimintaympäristöjä, opetusmenetelmiä ja ryhmäkokoonpanoja. Oppilailla on käytössään henkilökohtaiset tieto- ja viestintäteknologialaitteet, joiden avulla he opiskelevat sekä dokumentoivat omaa oppimistaan. Opetusmenetelmät ja ryhmäkokoonpanot valitsemme niin, että ne tukevat oppimisjaksojen ja oppilaiden henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista.

  Oppilaat osallistuvat oppimisjaksojen suunnitteluun oman ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Erilaisten ryhmäkokoonpanojen ja opetusmenetelmien avulla oppilaat voivat hyödyntää omia vahvuuksiaan, saavat taidoilleen sopivaa opetusta ja oppivat asettamaan itselleen tavoitteita.

  Tavoitteenamme on luoda jokaisesta koulupäivästä oppilaille ja koulun aikuisille turvallinen ja myönteinen. Koulupäivän aikana jokainen yhteisön jäsen tulee kohdatuksi, nähdyksi ja kuulluksi myönteisellä tavalla. Harjoittelemme vastuunottoa ja opettelemme ymmärtämään ja ratkomaan riitatilanteita.

 • Savion koulu syksy 2023

  Elokuu

  • Vanhempainilta klo 17.30
  • Vanhempainyhdistyksen suunnittelukokous 29.8. klo 17 kotitalousluokassa

  Syyskuu

  • Koulukuvaus 7.-8.9.
  • Uintiviikko vko 39 isot oppilaat
  • Vanhempainyhdistyksen järjestämä “Mulla ei ole mitään tekemistä- viikko” vko 38
  • Vanhempainyhdistyksen kokous 14.9. klo 18.30 kotitalousluokassa

  Lokakuu

  • Uintiviikko vko 40 pienet oppilaat
  • Kesärinteen yökoulut vko 40
  • Syysloma 16.10.-22.10.

  Marraskuu

  • Lasten oikeuksien viikko vko 47

  Joulukuu

  • 6.lk itsenäisyyspäivän juhla 4.12.
  • Joulujuhlat 22.12.
 • Keravan perusopetuksen kouluissa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

  Lue järjestyssäännöt.

 • Savion koulun vanhempainyhdistys, Savion Koti ja Koulu ry, toimii koulun ja kodin yhteistyön hyväksi. Kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä tuetaan lasten kasvua ja oppimista.

  Yhdistyksen tarkoitus on helpottaa viestintää kodin ja koulun välillä sekä kerätä varoja yhteisiin hankintoihin.

  Yhdistys kerää vapaaehtoista jäsenmaksua ja järjestää tapahtumia yhteistyössä koulun ja perheiden kanssa.

  Varoilla avustetaan oppilaille retkiä, hankimme välituntivälineitä sekä muita koulutyötä monipuolistavia tarvikkeita. Yhdistyksen varoista on vuosittain myönnetty kouluvuoden päätteeksi jaettavat stipendit. Toiminnalla halutaan myös lisätä alueen yhteisöllisyyttä.

  Vapaaehtoisen kannatusmaksun voi maksaa tilinumeroon FI89 2074 1800 0229 77. Maksun saaja: Savion Koti ja Koulu ry. Viestiksi voi laittaa: Savion kouluyhdistyksen kannatusmaksu. Tukesi on meille tärkeä, kiitos siitä!

  Sähköposti: savion.kotijakoulu.ry@gmail.com

  Facebook: Savion Koti ja Koulu

Koulun osoite

Savion koulu

Käyntiosoite: Juurakkokatu 33
​04260 Kerava

Yhteystiedot

Hallinnon henkilökunnan (rehtorit, koulusihteerit) sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kerava.fi. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kerava.fi.

Koulusihteeri

Terveydenhoitaja

Katso terveydenhoitajan yhteystiedot VAKEn verkkosivuilta (vakehyva.fi).

Opettajien ja henkilökunnan taukotila

Opettajien ja henkilökunnan taukotila

Savion koulun opettajat ja muu henkilökunta ovat parhaiten tavoitettavissa välituntien ja klo 14-16 välisenä aikana. ​040 318 2419

Luokat

Opinto-ohjaaja

Erityisopettajat