Savion koulu

Savion koulu on monimuotoinen, kaikille oppijoille sopiva koulu. Koulussa on oppilaita esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan.

 • Savion koulu on monimuotoinen, kaikille oppijoille sopiva koulu. Koulussa on oppilaita esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan. Koulu on alun perin rakennettu vuonna 1930, minkä jälkeen rakennusta on laajennettu useaan otteeseen vuosien varrella.

  Savion koulun visio

  Koulun visio on: Yksilöllisiä polkuja tulevaisuuden tekijöiksi. Tavoitteenamme on olla kaikille sopiva, inklusiivinen koulu.

  Yksilöllisillä poluilla tarkoitamme oppilaan vahvuuksien kautta tapahtuvaa kehittymistä oppijana, yhteisön jäsenenä ja ihmisenä. Tulevaisuuden tekijöillä on ymmärrystä itsestä ja toisista, sekä taitoja ja kykyä toimia muuttuvassa maailmassa monenlaisten ihmisten kanssa.

  Tulevaisuuden tekijöitä koulussa ovat niin lapset kuin aikuiset. Koulun aikuisten tehtävänä on pedagogisella toiminnalla tukea, kannustaa ja ohjata polulla etenevää lasta.

  Koulun toiminnassa keskeisiä arvoja ovat rohkeus, inhimillisyys ja osallisuus. Arvot näkyvät toimintatapoina ja taitoina, joita koulun henkilöstö ja oppilaat harjoittelevat rohkeasti yhdessä.

  Koulun toiminta

  Savion koulu jakautuu vuosiluokkatiimeihin. Opettajista ja ohjaavasta henkilöstöstä muodostuva tiimi suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yhdessä koko vuosiluokan oppilaiden koulunkäyntiä. Tiimin tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta kaikille luokka-asteen oppilaille.

  Laadukkaassa opetuksessa käytämme monipuolisia toimintaympäristöjä, opetusmenetelmiä ja ryhmäkokoonpanoja. Oppilailla on käytössään henkilökohtaiset tieto- ja viestintäteknologialaitteet, joiden avulla he opiskelevat sekä dokumentoivat omaa oppimistaan. Opetusmenetelmät ja ryhmäkokoonpanot valitsemme niin, että ne tukevat oppimisjaksojen ja oppilaiden henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista.

  Oppilaat osallistuvat oppimisjaksojen suunnitteluun oman ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Erilaisten ryhmäkokoonpanojen ja opetusmenetelmien avulla oppilaat voivat hyödyntää omia vahvuuksiaan, saavat taidoilleen sopivaa opetusta ja oppivat asettamaan itselleen tavoitteita.

  Tavoitteenamme on luoda jokaisesta koulupäivästä oppilaille ja koulun aikuisille turvallinen ja myönteinen. Koulupäivän aikana jokainen yhteisön jäsen tulee kohdatuksi, nähdyksi ja kuulluksi myönteisellä tavalla. Harjoittelemme vastuunottoa ja opettelemme ymmärtämään ja ratkomaan riitatilanteita.

 • Toimintakalenteri täydentyy tammikuussa 2023.

 • Keravan perusopetuksen kouluissa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

  Lue järjestyssäännöt.

 • Tämä osio täydentyy tammikuussa 2023.

Koulun osoite

Savion koulu

Käyntiosoite: Juurakkokatu 33
​04260 Kerava

Yhteystiedot

Hallinnon henkilökunnan (rehtorit, koulusihteerit) sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kerava.fi. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kerava.fi.

Opettajien ja henkilökunnan taukotila

Opettajien ja henkilökunnan taukotila

Savion koulun opettajat ja muu henkilökunta ovat parhaiten tavoitettavissa välituntien ja klo 14-16 välisenä aikana. ​040 318 2419

Luokat

Erityisopettajat