Muuttavat oppilaat

Keravalle muuttava oppilas

Keravalle muuttavat oppilaat ilmoitetaan kouluun Wilman aloitussivun kautta täyttämällä Muuttavan oppilaan tiedot-lomake. Lomakkeeseen tarvitaan oppilaan virallisten huoltajien allekirjoitus Suomi.fi-tunnistautumisella.

Jos kuntaan muuttava oppilas tarvitsee opinnoissaan erityistä tukea, tästä ilmoitetaan Muuttavan oppilaan tiedot-lomakkeessa. Lisäksi aiemmat erityisen tuen järjestämiseen liittyvät asiakirjat pyydetään oppilaan nykyisestä koulusta ja toimitetaan Keravan kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijoille.

Jos sähköisen lomakkeen täyttäminen ei ole mahdollista, huoltaja voi täyttää paperisen ilmoittautumislomakkeen ja palauttaa sen lomakkeesta löytyvän ohjeen mukaan. Lapsen kaikkien virallisten huoltajien täytyy allekirjoittaa lomake.

Oppilaalle osoitetaan lähikoulu ensisijaisen oppilaaksioton perusteiden mukaan. Koulupaikka ilmoitetaan huoltajille sähköpostilla. Päätös koulupaikasta näkyy myös Wilmassa, huoltajan etusivulla kohdassa: Hakemukset ja päätökset. Huoltaja voi tehdä Keravan Wilmaan tunnukset, kun hän saa sähköpostiinsa tiedon koulupaikasta. Tunnus tehdään Keravan Wilman etusivun ohjeen mukaan.

Siirry Wilmaan.

Siirry lomakkeisiin.

Keravan sisällä muuttava oppilas

Oppilaan koulupaikka tarkistetaan aina, kun oppilaan osoite muuttuu. Alakouluikäiselle oppilaalle osoitetaan uusi lähikoulu, jos jokin muu kuin entinen koulu on lähempänä uutta kotia. Yläkouluikäiselle oppilaalle koulupaikka määritellään uudelleen vain huoltajan toiveesta.

Huoltajien tulee ilmoittaa muutosta hyvissä ajoin oppilaan koulun rehtorille. Lisäksi muutosta ilmoitetaan täyttämällä muuttavan oppilaan lomake Wilmassa. Lomakkeeseen vaaditaan oppilaan virallisten huoltajien allekirjoitus Suomi.fi-tunnistautumisella. Siirry Wilmaan.

Muuttava oppilas saa halutessaan jatkaa vanhassa koulussa lukuvuoden loppuun saakka. Huoltajat huolehtivat tällöin koulumatkakustannuksista. Mikäli oppilas haluaa jatkaa seuraavana lukuvuonna vanhassa koulussaan, huoltaja voi hakea oppilaalle toissijaista koulupaikkaa. Lue lisää toissijaisesta koulupaikasta.

Keravalta pois muuttava oppilas

Perusopetuslain 4 § mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Jos oppilas muuttaa pois Keravalta, opetuksen järjestämisvelvollisuus siirtyy oppilaan uudelle kotikunnalle. Oppilaan huoltajan tulee ilmoittaa muutosta oppilaan koulun rehtorille ja ilmoittaa oppilas ajoissa ennen muuttoa uuden kotikunnan perusopetukseen.

Muuttava oppilas saa halutessaan jatkaa vanhassa koulussa lukuvuoden loppuun saakka. Huoltajat huolehtivat tällöin koulumatkakustannuksista. Mikäli oppilas haluaa jatkaa seuraavana lukuvuonna vanhassa koulussaan Keravalla, huoltaja voi hakea oppilaalle toissijaista koulupaikkaa. Lue lisää toissijaisesta koulupaikasta.

Perusopetuksen asiakaspalvelu

Kiireellisissä asioissa suosittelemme soittamaan. Ota yhteyttä sähköpostitse kiireettömissä asioissa. 040 318 2828 opetus@kerava.fi