Kouluun vuotta aiemmin tai myöhemmin

Koulun aloittaminen vuotta aiemmin

Oppilaan kouluvalmiutta arvioidaan esiopetusvuoden aikana yhdessä huoltajien ja lapsen esiopettajan kanssa. Mikäli huoltaja ja lapsen esiopettaja päätyvät siihen, että lapsella on edellytyksiä aloittaa koulunkäynti vuotta säädettyä aiemmin, lapselle tulee tehdä kouluvalmiusarvio.

Huoltaja varaa ajan omakustanteisesti yksityiselle psykologille kouluvalmiusarvion tekemiseksi. Kouluvalmiutta arvioivan tutkimuksen tulokset toimitetaan kasvatuksen ja opetuksen perusopetusjohtajalle. Lausunto toimitetaan osoitteeseen Kasvatuksen ja opetuksen toimiala, Koulutulokkaan lausunto/perusopetusjohtaja, PL 123 04201 Kerava.

Jos oppilaalla on edellytykset aloittaa koulunkäynti vuotta säädettyä aikaisemmin, hänelle tehdään oppilaaksi ottamispäätös.

Koulun aloittaminen vuotta myöhemmin

Mikäli varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja koulupsykologi arvioivat, että oppilaalla on tarve aloittaa koulunkäynti vuotta säädettyä myöhemmin, asiasta keskustellaan huoltajan kanssa. Huoltaja voi olla myös itse yhteydessä esiopettajaan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajaan, jos hänellä on lapsen oppimiseen liittyviä huolia.

Keskustelun jälkeen esiopettaja tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja ottaa yhteyttä psykologiin, joka arvioi lapsen tutkimustarpeen.

Jos lapsen tutkimusten ja arvioinnin perusteella on tarpeen myöhäistää koulun aloittamista, huoltaja tekee yhteistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa hakemuksen koulun aloituksen lykkäämisestä. Hakemuksen liitteenä tulee olla asiantuntijalausunto. Hakemus toimitetaan liitteineen kasvun ja oppimisen tuen johtajalle ennen kouluun ilmoittautumisen päättymistä.