Yläkouluun siirtyminen

Seitsemännelle luokalle siirtyvien kuudesluokkalaisten oppilaiden ei tarvitse erikseen ilmoittautua yläkouluun. Keravalla asuville oppilaille tehdään oppilaaksi ottamisen päätös yläkouluun ensisijaisen oppilaaksi ottamisen perusteiden mukaisesti, ellei huoltaja ole ilmoittanut, että lapsi käy koulua muualla. Päätöstä varten huoltajat voivat ilmoittaa mahdollisia lisätietoja sähköisellä lomakkeella Wilmassa 25.1.-8.2.2023 välisenä aikana.

Huoltaja voi ilmoittaa oppilaaksi ottamiseen mahdollisesti vaikuttavista seikoista, joita voivat olla:

  • Lausuntoon perustuvat erityisen painavat terveydelliset tai oppilashuollolliset syyt
  • Oppilas jatkaa ruotsinkielisessä perusopetuksessa Sipoossa tai Vantaalla
  • Tiedossa oleva muutto eli uuden osoitteen ilmoittaminen

Päätös yläkoulupaikasta

Päätös oppilaan tulevasta yläkoulusta kerrotaan huoltajille maaliskuun loppuun mennessä. Tulevaa koulua koskeviin tiedusteluihin ei valitettavasti voida vastata ennen tätä.

Kun oppilaalle on osoitettu lähikoulu, huoltaja voi halutessaan hakea oppilaalle koulupaikkaa toisesta yhtenäiskoulusta. Tätä kutsutaan toissijaiseksi oppilaaksiotoksi, josta päätöksen tekee koulun rehtori. Kouluun voidaan ottaa toissijaisia hakijoita, jos opetusryhmiin on jäänyt vapaita oppilaspaikkoja tai niitä on vapautumassa sen takia, että oppilaita hakeutuu muihin kouluihin.

Myös toissijaisia oppilaspaikkoja haetaan Wilmassa. Hakuaika alkaa ensisijaisten päätösten saamisen jälkeen.

Kuudesluokkalaisten opas

Yläkouluun siirtyminen herättää monia kysymyksiä. Kuudesluokkalaisille ja heidän huoltajilleen suunnatusta oppaasta löydät hyödyllistä tietoa yläkouluun siirtymisestä. Tutustu Tervetuloa yläkouluun -oppaaseen (pdf).

Huoltajille järjestettiin yläkouluinfo 26.1.2023. Tutustu tilaisuuden esitysdioihin (pdf).