Tulkitsemispalvelut, avustajat ja apuvälineet

Vammaisella ja muutoin tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta avustaja- ja tulkitsemus, joita hän tarvitsee osallistuakseen opetukseen. Palvelut on määritelty tarkemmin perusopetuslaissa. Avustaja- ja tulkitsemispalvelut takaavan oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteettömän oppimisympäristön.

Tulkitsemis- ja avustajapalvelujen lisäksi koulunkäyntiä voidaan tukea yksilöllisillä opetusmateriaaleilla, erilaisilla apuvälineillä ja luokkatilan järjestelyillä.

Oppilaan kanssa työskentelevät aikuiset suunnittelevat yhdessä tarvittavan tuen eri oppimistilanteissa. Tarvittaessa hyödynnetään asiantuntija-apua. Avustava henkilö voi tukea oppimistilanteissa yhtä tai useampaa oppilasta samanaikaisesti. Myös opettaja voi tukea oppilaita kommunikoinnissa viittomien tai muiden symbolien avulla.