Fostrans- och undervisningssektorn

Fostrans- och undervisningssektorns ansvarsområden utgör en enhetlig studieväg och tjänster som stöder barns och ungas lärande. Ansvarsområdena arbetar i nära samarbete med familjerna och stöder dem i utbildningsuppgiften.

Fostrans- och undervisningssektorns ansvarsområden:

  • Tjänster inom småbarnspedagogik
  • Tjänster inom grundläggande utbildning
  • Gymnasieutbildningstjänster
  • Tjänster inom stöd för växande och lärande