Kasvatuksen ja opetuksen toimiala

Kasvatuksen ja opetuksen toimialojen vastuualueet muodostavat yhtenäisen opinpolun ja lasten ja nuorten oppimista tukevat palvelut. Vastuualueet toimivat kiinteässä yhteistyössä perheiden kanssa kasvatustehtävässä tukien. Siirry kasvatuksen ja opetuksen hallinnon yhteystietoihin.

Kasvatuksen ja opetuksen vastuualueet:

  • Varhaiskasvatuspalvelut
  • Perusopetuspalvelut
  • Lukiokoulutuspalvelut
  • Kasvun ja oppimisen tuen palvelut

Kasvatuksen ja opetuksen toimialan visiona on luoda kasvun yhteisö, joka takaa lapsille ja nuorille tulevaisuuden tekijöinä monipuoliset valmiudet elinikäistä kasvua, oppimista ja sivistymistä varten.

Varhaiskasvatus ja opetus toimivat kiinteässä yhteistyössä keskenään tukien samalla asiakasperheitään kasvatustehtävissä. Varhaiskasvatus luo perustan elinikäiselle kasvulle ja oppimiselle. Perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa oppimispolkua jatketaan antamalla mahdollisuus monipuoliseen kasvuun ja joustaviin opiskeluvalintoihin tavoitteena hyvän elämän ja jatko-opintokelpoisuuden turvaaminen.

Päiväkodit ja oppilaitokset

Kasvatuksen ja opetuksen hallinnon yhteystiedot

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun soittoaika on ma–to klo 10–12. Kiireellisissä asioissa suosittelemme soittamaan. Ota yhteyttä sähköpostitse kiireettömissä asioissa. 0929 492 119 varhaiskasvatus@kerava.fI

Perusopetus

Perusopetuksen asiakaspalvelu

Kiireellisissä asioissa suosittelemme soittamaan. Ota yhteyttä sähköpostitse kiireettömissä asioissa. 040 318 2828 opetus@kerava.fi

Kasvun ja oppimisen tuki

Lukio

Keravan asiointipiste

Asiointipisteeltä saat neuvontaa sekä kasvatuksen ja opetuksen lomakkeita.

Hallinnon käyntiosoite

Keravan kaupungintalo

Kaupungintalo on avoinna ma–to klo 8–15.30 ja pe klo 8–14. Käyntiosoite: Kauppakaari 11 (PL 123)
04201 Kerava
vaihde ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15: 09 29 491 kirjaamo@kerava.fi