Kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja Tiina Larsson siirtyy toisiin tehtäviin

Syntyneen mediakohun takia Larsson ei halua jatkaa nykyisessä tehtävässään. Larssonin pitkäaikaista kokemusta ja osaamista tullaan jatkossa hyödyntämään Keravan kaupungin tiedolla johtamisen prosessien kehittämisessä. Päätös on tehty hyvässä yhteisymmärryksessä osapuolten kesken.

Keravan kaupunki on kiitollinen siitä työpanoksesta, jonka Larsson on antanut kaupungille viimeisen 18 vuoden ajan. Larssonin työtehtävät muuttuvat ja hän siirtyy kaupunginjohtajan alaisuuteen tiedonhallinnan johtajaksi. Tehtävä on uusi, mutta tietojohtamisen tarve ja merkitys on tunnistettu kaupungilla jo pidemmän aikaa.

Tiedolla johtaminen on strategisesti tärkeä osa kaupungin toimintaa, jonka avulla pyritään tekemään päätöksiä, jotka perustuvat luotettavaan ja ajantasaiseen tietoon. Tämä on avainasemassa kaupungin kehittämisessä ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Larssonilla on kasvatustieteen maisterin tutkinnon lisäksi kauppatieteen maisterin tutkinto pääaineenaan tietojohtaminen. Koulutuksensa ja kokemuksensa puolesta Larssonilla on siis hyvät edellytykset hoitaa tehtävää menestyksekkäästi. Tiedonhallinnan johtajan tehtävänä on edistää sitä, että tiedolla johtamisen periaatteet otetaan kaupungissa käyttöön tehokkaasti ja tuloksellisesti. 

Työtehtävien muutos astuu voimaan saman tien. Kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtajan tehtäviä ryhtyy hoitamaan varhaiskasvatusjohtaja Hannele Koskinen.

Lisätiedot

17.3. saakka vs. kaupunginjohtaja, kaupunginkamreeri Teppo Verronen, teppo.verronen@kerava.fi, 040 318 2322

18.3. lähtien kaupunginjohtaja Kirsi Rontu, kirsi.rontu@kerava.fi, 040 318 2888