Kaupunginhallitus ja sen jaostot

Kaupunginhallitukseen kuuluu 13 jäsentä ja se on Keravan kaupungin keskeisin toimielin.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota hallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Puheenjohtajan mahdollisista muista tehtävistä määrätään hallintosäännössä.

Kaupunginhallitus vastaa muun muassa:

 • hallinnosta ja taloudenhoidosta
 • valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
 • toiminnan yhteensovittamisesta
 • toiminnan omistajaohjauksesta.

Hallituksen toimi- ja päätösvalta määritellään tarkemmin kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

 • ma 15.1.2024

  ma 29.1.2024

  ma 12.2.2024

  ma 26.2.2024

  ma 11.3.2024

  ma 25.3.2024

  ma 8.4.2024

  ma 22.4.2024

  ti 7.5.2024

  to 16.5.2024 (kaupunginhallituksen seminaari)

  pe 17.5.2024 (kaupunginhallituksen seminaari)

  ma 20.5.2024

  ma 3.6.2024

  ma 17.6.2024

  ma 19.8.2024

  ma 2.9.2024

  ma 16.9.2024

  ke 2.10.2024 (hallitusten seminaari)

  ma 7.10.2024

  ma 21.10.2024

  ma 4.11.2024

  ma 18.11.2024

  ma 2.12.2024

  ma 16.12.2024

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto (9 jäsentä)

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto vastaa kaupungin henkilöstöasioista ja työllisyysasioista sekä valmistelee kaupunginhallitukselle niitä koskevat toimenpiteet. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää muun muassa virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä kaupungin työllisyysohjelmasta. Tarkemmin henkilöstö- ja työllisyysjaoston tehtävistä on määrätty hallintosäännön 14 §:ssä.


Henkilöstö- ja työllisyysjaoston esittelijöinä toimivat henkilöstöjohtaja (henkilöstöasiat) ja työllisyysjohtaja (työllisyysasiat). Pöytäkirjanpitäjän toimii kaupunginjohtajan sihteeri.

Kaupunkikehitysjaosto (9 jäsentä)

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto vastaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin maankäytön suunnittelusta, maankäyttöön liittyvistä kehittämishankkeista sekä maa- ja asuntopolitiikasta. Tarkemmin kaupunkikehitysjaoston tehtävistä on määrätty hallintosäännön 15 §:ssä.


Kaupunkikehitysjaoston esittelijän toimii kaupunkisuunnittelujohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä kaupunginjohtajan sihteeri.