Kaupunginhallitus ja sen jaostot

Kaupunginhallitukseen kuuluu 13 jäsentä ja se on Keravan kaupungin keskeisin toimielin.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota hallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Puheenjohtajan mahdollisista muista tehtävistä määrätään hallintosäännössä.

Kaupunginhallitus vastaa muun muassa:

 • hallinnosta ja taloudenhoidosta
 • valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
 • toiminnan yhteensovittamisesta
 • toiminnan omistajaohjauksesta.

Hallituksen toimi- ja päätösvalta määritellään tarkemmin kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

 • ma 16.1.2023

  ma 30.1.2023

  ma 27.2.2023

  ma 13.3.2023

  ma 27.3.2023

  ma 17.4.2023

  ke 3.5.2023

  ma 15.5.2023

  ma 29.5.2023

  ma 19.6.2023

  ma 21.8.2023

  ma 4.9.2023

  ma 18.9.2023

  ma 9.10.2023

  ma 30.10.2023

  ma 13.11.2023

  ma 27.11.2023

  ma 4.12.2023

  ma 18.12.2023

 • Markku Pyykkölä pj.

  Iiro Silvander 1. vpj.

  Markku Liimatainen 2. vpj.

  Harri Hietala

  Inna Kallioinen

  Erkki Kauranen

  Tuula Lind

  Pia Lohikoski

  Martti Munne

  Juha Ryhänen

  Marja Suomela

  Laura Tulikorpi

  Päivi Wilen

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto (9 jäsentä)

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto vastaa kaupungin henkilöstöasioista ja työllisyysasioista sekä valmistelee kaupunginhallitukselle niitä koskevat toimenpiteet. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää muun muassa virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä kaupungin työllisyysohjelmasta. Tarkemmin henkilöstö- ja työllisyysjaoston tehtävistä on määrätty hallintosäännön 14 §:ssä.


Henkilöstö- ja työllisyysjaoston esittelijöinä toimivat henkilöstöjohtaja (henkilöstöasiat) ja työllisyysjohtaja (työllisyysasiat). Pöytäkirjanpitäjän toimii kaupunginjohtajan sihteeri.

 • ke 15.2.2023

  to 30.3.2023

  to 25.5.2023

  to 7.9.2023

  ke 29.11.2023

 • Tatu Tuomela pj.

  Merja Laitinen vpj.

  Anssi Ennevaara

  Tuula Hentunen

  Katja Ikonen

  Päivi Wilen

  Martti Munne

  Samuli Ruusu

  Aino Kangaspuro Haaparanta

Kaupunkikehitysjaosto (9 jäsentä)

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto vastaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin maankäytön suunnittelusta, maankäyttöön liittyvistä kehittämishankkeista sekä maa- ja asuntopolitiikasta. Tarkemmin kaupunkikehitysjaoston tehtävistä on määrätty hallintosäännön 15 §:ssä.


Kaupunkikehitysjaoston esittelijän toimii kaupunkisuunnittelujohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä kaupunginjohtajan sihteeri.

 • to 19.1.2023

  to 2.3.2023

  to 13.4.2023

  to 11.5.2023

  to 15.6.2023

  to 24.8.2023

  to 28.9.2023

  to 9.11.2023

  to 14.12.2023

 • Erkki Kauranen pj.

  Markku Liimatainen vpj.

  Säde Evilä

  Miikka Heiskanen

  Tuula Komokallio

  Elina Louko

  Tuukka Kallas

  Lauri Nieminen

  Päivi Virtanen