Valtuustoaloitteet

Luottamushenkilöillä on keskeinen asema edustukselliseen demokratiaan perustuvassa kunnallisessa päätöksenteossa. Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttävät luottamushenkilöt valtuustossa. Valtuutetun aloite annetaan kokouksessa kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen.

Tähän kokonaisuuteen listataan kaupunginvaltuuston kokouksissa jätetyt valtuustoaloitteet vuodesta 2021 alkaen.

Toimialajohtajat antavat tarvittaessa lisätietoa omaan toimialaan liittyvistä valtuustoaloitteista. Kaupunginjohtajan esikunnan toimialan osalta lisätietoja antaa kaupunginsihteeri.