Kaupunginvaltuusto

Valtuusto vastaa Keravan kaupungin taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää ylintä päätösvaltaa. Se päättää, mitä toimielimiä kaupungissa on ja miten toimivalta ja tehtävät jaetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken.

Valtuustolla on yleinen toimivalta päättää asukkaiden yhteisistä asioista. Päätösvalta kuuluu valtuustolle, jollei erikseen ole toisin säädetty tai jollei valtuusto ole itse siirtänyt toimivaltaansa muille viranomaisille vahvistamallaan hallintosäännöllä.

Valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan huhtikuussa pidettävissä kuntavaaleissa. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta.

Valtuutettuja valitaan kaupungin päättämä määrä, kuitenkin vähintään asukasluvun mukaisesti määräytyvä kuntalain 16 §:n mukainen vähimmäismäärä. Keravan kaupunginvaltuustossa on 51 valtuutettua.

Valtuuston tehtävät on määritelty kuntalain 14 §:ssä. Näitä tehtäviä se ei voi siirtää muiden päätettäviksi.

Kaupunginvaltuuston tehtävät

Valtuuston tehtäviin kuuluu päättää:

 • kuntastrategiasta;
 • hallintosäännöstä;
 • talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
 • omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
 • liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
 • varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
 • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
 • palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
 • takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
 • jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
 • luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
 • tilintarkastajien valitsemisesta;
 • tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta; sekä
 • muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.
 • ma 13.2.2023

  ma 20.3.2023

  ma 24.4.2023

  ma 5.6.2023

  ma 28.8.2023

  ma 2.10.2023

  ma 30.10.2023

  ma 6.11.2023

  ma 11.12.2023