Säkerhet i vardagen 

Nyckeln till vardagssäkerhet är du själv. När du tar hand om säkerheten i ditt eget hem och dess omgivning och vet hur du handlar korrekt vid olika problem, faror och nödsituationer, tar du samtidigt hand om en trygg vardag för dig själv, dina närstående och andra. 

På de här sidorna hittar du anvisningar och tips om säkerhet i vardagen samt allmän information om kommuninvånarnas trygghet och säkerhet i staden.