Säkerhet i hemmet

Säkerhet i hemmet är en viktig del av vardagssäkerheten, eftersom största delen av olyckorna sker i hemmen. Genom att ta hand om till exempel el- och brandsäkerheten i ditt hem, låsning och sandning av gården på vintern förbättrar du säkerheten i ditt hem och förebygger olyckor. Att förebygga stölder och åtgärder för att skydda egendom är också en del av säkerheten i hemmet.  

Du kan läsa mer om säkerhet i hemmet på räddningsverkets webbplats.