Säkerhet i staden och kommuninvånarnas trygghet

Med säkerhet i staden avses ett sådant tillstånd i samhället, där alla kan åtnjuta de rättigheter och friheter som garanteras i rättssystemet samt ett tryggt samhälle utan rädsla för eller otrygghet som beror på brottslighet, störningar, olyckor samt fenomen och förändringar i det finländska samhället eller den allt mer internationaliserade världen.

Städer och kommuner är olika och deras trygghetslägen med olika utmaningar och utvecklingsbehov varierar. Det lokala säkerhetsarbetet styrs av stadens eller kommunens ledning, och utöver detta är räddningsväsendet och i synnerhet polisen nära involverade i säkerhetsplaneringen. Kervo stads säkerhetsplanering utförs med beaktande av särdragen i Kervo. Syftet med planeringen är att kommuninvånarna ska kunna känna sig trygga i alla situationer. 

Stadens säkerhetsplanering är en del av den övergripande säkerheten. Den övergripande säkerheten omfattar bland annat tryggandet av samhällets vitala funktioner, där även organisationer och kommuninvånare har sina egna roller. I den övergripande säkerheten ingår också att se till att kommunen har en uppdaterad beredskapsplan. 

Läs mera om stadens beredskap och beredskapsplanering samt om egen beredskap: