Kaupunki- ja kuntalaisturvallisuus

Kaupunkiturvallisuudella tarkoitetaan sellaista yhteiskunnan tilaa, jossa jokainen voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista sekä turvallisesta yhteiskunnasta ilman rikollisuudesta, häiriöistä, tapaturmista, onnettomuuksista ja suomalaisen yhteiskunnan taikka kansainvälistyvän maailman ilmiöistä tai muutoksista johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta.

Kaupungit ja kunnat ovat erilaisia ja niiden turvallisuustilanteet haasteineen ja kehittämistarpeineen vaihtelevat. Paikallista turvallisuustyötä ohjaa kaupungin tai kunnan johto, minkä lisäksi pelastustoimi ja erityisesti poliisi ovat tiiviisti mukana turvallisuuden suunnittelussa. Keravan kaupunki tekee turvallisuussuunnittelua Keravan erityispiirteet huomioiden. Suunnittelun tavoitteena on, että kuntalaiset voivat tuntea olonsa turvalliseksi kaikissa tilanteissa.

Kaupungin tekemä turvallisuussuunnittelu on osa kokonaisturvallisuutta. Kokonaisturvallisuuteen kuuluu muun muassa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen, jossa myös järjestöillä ja kuntalaisilla on omat roolinsa. Kokonaisturvallisuuteen kuuluu myös sen varmistaminen, että kunnalla on ajantasainen valmiussuunnitelma.

Lue lisää kaupungin varautumisesta ja valmiussuunnittelusta sekä omatoimisesta varautumisesta: