Fakturering

Vattenförsörjningen fakturerar små och stora konsumenter. Egnahemshus och små bostadsaktiebolag som hör till småkonsumenter faktureras fyra gånger per år, dvs. med tre månaders mellanrum. Vattenfakturan baseras alltid på en uppskattning, såvida inte vattenmätaravläsningen rapporteras före faktureringen. Vattenmätarna är inte fjärravläsbara.

Höghus, stora radhus och vissa företag som hör till stora konsumenter faktureras varje månad. Sedan början av 2018 har stora konsumenter, precis som små konsumenter, övergått till självavläsning av vattenmätare. Om kunden vill ha en avläsningstjänst i framtiden debiteras en avgift för avläsningen i enlighet med serviceprislistan.