Familjedagvård

Familjedagvård är vård och fostran som ordnas i vårdarens eget hem. Det är frågan om individuell och hemlik vård som är särskilt lämplig för små och infektionsbenägna barn.

Familjedagvård är en del av småbarnspedagogiken, som kan ordnas kommunalt eller privat. Familjedagvården baserar sig på målen för småbarnspedagogiken. Familjedagvårdarna planerar och genomför sin verksamhet enligt den egna barngruppens ålder och behov i samarbete med barnens vårdnadshavare.

Familjedagvårdaren kan ha högst fyra barn under skolåldern i heltidsvård, inklusive sina egna barn, och ett barn i förskoleundervisning på deltid som det femte barnet. Ansökan till familjedagvård görs via Hakuhelmi-tjänsten.

När ett barn har fått en plats inom småbarnspedagogiken inom familjedagvård ska vårdnadshavaren ta emot eller annullera platsen. Handledaren för familjedagvård kontaktar föräldrarna för att boka ett inledande samtal. Därefter börjar man bekanta sig med den nya vårdplatsen.

Mer information om familjedagvård finns på de finskspråkiga sidorna.