Daghem i Kervo

Daghemmen erbjuder småbarnspedagogik på heltid och deltid för barn under skolåldern efter familjens behov. Det finns sjutton kommunala daghem i Kervo, av vilka Savenvalaja daghem är verksamt dygnet runt.

Daghemmen har grupper för barn under tre år, 3–5 år och 1–5 år samt förskoleundervisningsgrupper. Alla kommunala daghem är vid behov öppna kl. 6.00–18.00. Behovet av småbarnspedagogik före kl. 7.00 och efter kl. 17.00 avtalas med daghemmets föreståndare.

Utbildad personal inom det pedagogiska området svarar för daghemsverksamheten. I daghemmen är målet att skapa en trygg och tillitsfull relation till varje barn och vårdnadshavare så att en god småbarnspedagogik för barnet kan förverkligas.

En presentationssida för varje daghem finns på webbplatsen på finska.